آشنایی با ذرات کلوئید

شاید کلمه کلوئید برای شما نا آشنا باشد. معنای دیگر این کلمه کسان است. بعضی ذرات خاصیت کلوئیدی یا چسبان را دارند. در ادامه ویژگی های کامل این نوع ذرات را بررسی می کنیم.

ذرات کلوئید
ذرات کلوئید

تاریخچه ذرات کلوئید

شیمیدان برجسته ای اسکاتلندی اولین نفری بود که مخلوط نشاسته و آب را یک کلوئید نامید. این اصطلاح را وی به اجسام چسب مانند داد. به زبان ساده کلوئید یک مخلوط ناهمگن است که ذرات پراکنده آن در بین مواد محلول قرار می‌گیرند یعنی این نظرات از مولکول های ساده بزرگترند و در مایع حل نمی شود و همچنین ته نشین نمی گردد. مانند شیر که چربی آن به صورت محلول و نه ته نشین روی آن قرار می گیرد.

انواع کلوئید ها

کلوئید ها انواع مختلفی دارند و به سه حالت جامد مایع و گاز در طبیعت وجود دارد. به عنوان مثال کلوئید چسب سان فوم به صورت گاز و مایع وجود دارد و نمونه آن کف می باشد. ایرسول مایع نمونه ای از کلوئید است که همان ابرها را شامل می شود. نوع دیگری از کلوئید ها با نام کلوئیدی ژل شناخته می شوند که خاصیت مایع و جامد دارند ژله نوعی از این کلوییدها است.

یکی از ویژگی‌های بارز مواد چسبان پخش نور توسط کلوئیدها است. این پدیده که تیم دان نام دارد بعد از تابیده شدن نور به جسم و برخورد با این ذرات از مسیر خود منحرف می شود و پخش می گردد به عبارت دیگر مانند یک منشور عمل می کند.

پلی آلومینیوم کلراید

حال که با کلوئید آشنا شدید می بایست بدانید چطور این مواد را منعقد می کنند. برای تصفیه آب و فاضلاب که ذرات کلوئیدی در داخل آن قرار دارند از ماده به نام پک یا پلی آلومینیوم کلراید استفاده می‌کنند تا ذرات کلوئیدی را لختی سازی و انعقاد نمایند. در تصفیه آب و همچنین کاغذ سازی و تولید مواد غذایی حذف این ذرات معلق اهمیت زیادی دارد و باید حتماً پلی آلومینیوم کلراید به این مواد اضافه شد تا لخته سازی ذرات کلوئیدی صورت پذیرد.