چرا شغل لوله بازکنی ایجاد شد؟

در گذشته در هر شهر ممکن بود تنها یک لوله کش وجود داشته باشد و مردم شهرهای کوچک می بایست از سایر شهرها یک لوله کش مجرب را پیدا می کردند. التبه کمبود حرفه ای به نام لوله کشی به این دلیل بود که اب خانه ها از طریق چشمه ها و چاه ها تامین می شد و فاضلاب نیز به صورت مکانیزه امروز وجود نداشت و مردم از چاه های عمیق برای دفع فضولات استفاده می کردند. با پیشرفت سبک زندگی و ایجاد سیستم اب رسانی شهری در کشور، نیاز به حرفه ی لوله کشی بیشتر از قبل حس شد. از طرفی در دهه های اخیر با راه اندازی سیستم فاضلاب شهری، تمامی فرایند انتقال اب به منازل و به دنبال آن، دفع فاضلاب به صورت کاملا مکانیزه طراحی شد. همین امر سبب پیدایش شغل های جدیدی در ایران گشت تا هر روز بیشتر از قبل، نیاز به این موارد در جامعه احساس شد.


لوله بازکنی در دسته ی این مشاغل قرار می گیرد. البته در گذشته شاید به صورت محدود این شغل بین افرادی به صورت خانوادگی وجود داشت و محدود به تخلیه های چاه های فاضلاب می شد. ولی راه اندازی سیستم فاضلاب شهری و لوله گذاری در منازل باعث شد تا در هر کجای ایران باشید، روزی نیاز به لوله بازکنی داراباد را احساس کنید.

در حال حاضر این شغل محدود به تخلیه چاه نیست و مواردی چون: باز کردن لوله های اب و فاضلاب در صورت مسدود شدن، تشخیص ترکیدگی و نشتی لوله با دستگاه های پیشرفته و مواردی از این قبیل نیز توسط متخصصان این حوزه به انجام می رسد.

این شغل فقط در بخش لوله کشی اموزش هایی را دارد و معمولا متخصصین این حوزه بیشترین اطلاعات خود را به صورت تجربی کسب می کنند. البته کار با دستگاه های پیشرفته تشخیص ترکیدگی و نشتی نیز جلسات اموزشی دارد.