ویلا و آشنایی با همه انواع آن

ویلاها انواع گوناگونی دارند که هر یک مقتضیات خاص خود را داشته و نیازمند رعایت اصول خاصی در طراحی هستند. ویلاها را می توان بر اساس طبقات، متراژ، شکل زمین و محل احداث به انواع مختلفی دسته بندی نمود. شناخت انواع ویلا به شما کمک خواهد کرد تا نیازتان را بهتر بشناسید و بهتر و سریعتر در مسیر تحقق آن حرکت نمایید.

دسته بندی بر اساس طبقات

ویلاها بر اساس طبقات ممکن است یک طبقه، دوبلکس، تریپلکس باشند. هر یک از این نوع ها مزایا و معایب خاص خودش را دارد. مثلا حالت های پیلوت دار هزینه های ویلا را چندان افزایش نمی دهد اما می تواند فضای مسقف جهت پارکینگ و انبار به شما ارائه کند. یا در ویلاهای تریپلکس هزینه و زمان اجرا و همینطور انرژی افزایش می یابد اما دید و منظر و تنوع فضایی و تفکیک فضاهای خصوصی عمومی به شکل بهتری اتفاق می افتد.

دسته بندی بر اساس متراژ

بر اساس متراژ می توان ویلاها را به انواع خرد مقیاس یا کوچک، انواع متوسط و انواع بزرگ مقیاس دسته بندی کرد. ویلاهای کوچک کمتر 100 مترمربع زیربنا دارند. ویلاهای متوسط بین 100 تا 200 مترمربع زیربنا دارند. ویلاهای بزرگ نیز بیش از 200 مترمربع زیر بنا دارند. در ویلاهای کوچک تنها فضاهای ضروری و اصلی تامین شده و همه چیز در فشرده ترین حالت و حداقل ابعاد و استانداردها طراحی می شود. در حالی که در ویلاهای بزرگ می توان فضاهای ویلا را خلاقانه و ابتکاری جدیدی خلق نمود.

دسته بندی بر اساس شکل زمین

ویلاها بر اساس شکل زمین ممکن است داخل زمین شیبداری یا مسطح، دارای عرض و مساحت محدود یا نامحدود، در زمین راستگوش یا قناس واقع باشند. در زمین های قناس توجه به سازه، زهکشی، مصالح نما و مصالح ویلا از نکات مهم اینگونه از انواع ویلا است. زمین های کوچک و محدود به دلیل متراژ پایین فضای بسیار کوچکتری جهت ساخت در اختیار می گذارند.در این زمین ها همه فضاها در حداقل استاندارد خود طراحی می شوند.

دسته بندی بر اساس محل احداث

بر اساس موقعیت و محل احداث بنا، ویژگی های متفاوتی از نظر سبک ویلا و اصول طراحی ویلا بر طرح مترتب می شوند. مثلا طراحی ویلا در شمال با طراحی در یک منطقه سرد کوهپایه ای یا یک زمین مسطح در دشت متفاوت است. درواقع هر منطقه اقلیم، آب و هوا، توپوگرافی، بافت، معماری و فرهنگ خاص خود را دارد که شرایط متفاوتی برای طراحی و ساخت ایجاد می کند.