آیا Bard (بارد) به همه یکسان پاسخ می دهد؟

آیا Bard (بارد) به همه یکسان پاسخ می دهد؟
آیا Bard (بارد) به همه یکسان پاسخ می دهد؟

نه، بارد به همه پاسخ یکسانی نمی دهد. مانند چت بات‌های هوش مصنوعی مشابه، Bard هر بار که درخواستی را تایپ می‌کنید، متن جدیدی تولید می‌کند. این بدان معناست که حتی اگر یک سوال را دو بار بپرسید، ممکن است دو پاسخ متفاوت دریافت کنید. با این حال، چند عامل وجود دارد که می تواند بر پاسخی که بارد می دهد تأثیر بگذارد، مانند زمینه سؤال، تعاملات قبلی کاربر با برد، و درک خود بارد از سؤال.

به عنوان مثال، اگر دو کاربر از بارد بپرسند "پایتخت فرانسه چیست؟" بارد احتمالاً به هر دو کاربر پاسخ مشابهی خواهد داد: "پاریس". با این حال، اگر یکی از کاربران بپرسد، "پایتخت فرانسه چیست؟" و کاربر دیگر می پرسد "پایتخت کشوری که از جنوب با آلمان همسایه است چیست؟" بارد ممکن است به هر کاربر پاسخ های متفاوتی بدهد. در مورد اول، بارد به سادگی پاسخ "پاریس" را ارائه می دهد. در مورد دوم، بارد ممکن است پاسخ مفصل تری ارائه دهد، مانند «پایتخت کشوری که از جنوب با آلمان همسایه است، پاریس است».

علاوه بر این، درک خود بارد از سؤال می تواند بر پاسخی که می دهد تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر کاربر از بارد بپرسد "معنای زندگی چیست؟" بارد بسته به درک خودش از سوال ممکن است پاسخ متفاوتی بدهد. اگر بارد متوجه شود که این سؤال برای یک پاسخ فلسفی است، ممکن است پاسخی مانند "معنای زندگی این است که هدف خود را پیدا کنید و آن را به طور کامل زندگی کنید." با این حال، اگر بارد سؤال را درک کند که باید پاسخ واقعی تری بپرسد، ممکن است پاسخی مانند "معنای زندگی هدف بیولوژیکی موجودات زنده است، که تولید مثل و انتقال ژن های آنها است" ارائه دهد.

در نهایت، تعاملات قبلی کاربر با Google Bard نیز می تواند بر پاسخی که Bard می دهد تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر کاربری قبلاً از بارد سؤالی پرسیده باشد و پاسخ رضایت‌بخشی دریافت کرده باشد، وقتی کاربر دوباره همان سؤال را می‌پرسد، بارد به احتمال زیاد دوباره همان پاسخ را می‌دهد. با این حال، اگر کاربر قبلاً از بارد سؤالی پرسیده باشد و پاسخ رضایت‌بخشی دریافت کرده باشد، بار دیگر بار دیگر که کاربر همان سؤال را می‌پرسد، بارد به احتمال زیاد سعی می‌کند پاسخ متفاوتی بدهد.

نتیجه

بارد به همه جواب یکسانی نمی دهد. در واقع، بسیار بعید است که بارد هرگز به دو نفر متفاوت پاسخ یکسانی بدهد، حتی اگر آنها دقیقاً یک سؤال را بپرسند. این به این دلیل است که Bard یک مدل زبان بزرگ است، به این معنی که بر روی مجموعه داده عظیمی از متن و کد آموزش داده شده است. این مجموعه داده شامل طیف گسترده ای از اطلاعات است و Google Bard قادر به دسترسی و پردازش این اطلاعات به منظور ایجاد پاسخ های خود است.

در نتیجه، پاسخ‌های بارد همیشه منحصر به فرد و متناسب با سؤال خاصی است که پرسیده می‌شود. با این حال، چند عامل وجود دارد که می تواند بر پاسخی که بارد می دهد تأثیر بگذارد، مانند زمینه سؤال، تعاملات قبلی کاربر با Google Bard، و درک خود بارد از سؤال.

منبع: zeball