روش کارکرد جت هیتر ها چگونه میباشد؟


جت هیتر ها دستگاه هایی هستند که با تولید گرما در محیط سبب گرم شدن محیط می شوند و معمولا در مرغداری های بزرگ، کارگاه های صنعتی بزرگ و نیمه باز و موارد زیاد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

جت هیتر ها انواع مختلفی دارند. دسته ای از جت هیتر ها برقی هستند و با برق کار می کنند و محیط را آلوده نمی کنند. انواع دیگری از هیتر ها با گازوئیل کار می کنند و هر یک معایب و محاسنی برای خود دارند.

طرز کار جت هیتر ها

همان گونه که اشاره شد جت هیتر ها انواع مختلفی دارند و بوسیله برق و گازوئیل کار می کنند. اما نحوه کارکرد آن ها با هم فرق دارند.

کارکرد جت هیتر برقی: المنت هایی در این نوع وجود دارن که در وحله اول آنها گرم می شوند و سپس بعد از گرم شدن المنت ها به اندازه کافی، فن های پرقدرت تعبیه شده در پشت دستگاه به کار می افتند و گرما و حرارت تولید شده توسط المنت ها را به محیط اطراف پخش می کنند. عملکرد فن ها به این صورت است که هوای سرد پشت فن ها توسط خود فن های به داخل دستگاه کشیده شده و پس از عبور المنت ها گرم شده و به خارج از دستگاه هدایت می شود. در این نوع جت هیتر ها هیچگونه آلودگی تولید نمی شود. جت هیتر های برقی بیشتر در صنایع غذایی و محیط های بهداشتی استفاده می شود.

کارکرد جت هیتر های گازوئیلی: روند کار هیتر های گازوئیلی نیز مانند هیتر های برقی است با این تفاوت که در هیتر های گازوئیلی یک منبع سوخت وجود دارد و با سوختن گازوئیل و گرم شدن کوره فن های تعبیه شده در داخل دستگاه شروع به کار کردن می کنند و هواس سرد بیرون را به داخل هیتر هدایت کرده و از کوره گرم رد می کند و هوای گرم را به محیط آزاد می کند.