مزایای شخم زدن مزارع برنج قبل از کاشت برنج

ابتدا مزارع مملو از آب می شود ، سپس از گاومیش یا گاو برای شخم زدن مزارع استفاده می شود. بیشتر کشاورزان مدرن از تراکتورهای دستی برای شخم زدن استفاده می کنند. این مرحله مجدداً تکرار می شود تا از باروری کافی زمین برای رشد برنج در آن اطمینان حاصل شود.

شخم زدن مزارع برنج فعالیتی است که کشاورزان قبل از کاشت برنج آن را انجام می دهند. در زمان های قدیم برای شخم زدن زمین معمولاً از نیروی گاومیش استفاده می کردند.

در حال حاضر کشاورزان بسیار خوشحال هستند زیرا می توانند از فناوری جدیدی برای شخم زدن زمین خود استفاده کنند. اما در حال حاضر کشاورزان به استفاده از فناوری مدرن تر یعنی تراکتور دستی روی آورده اند.

مزایای شخم زدن مزارع برنج

با شخم زدن مزارع، علف های هرز و علف با خاک مخلوط می شود تا تجزیه شود و به کود طبیعی تبدیل شود که حاوی هر دو عنصر ریز و درشت مغذی است.

برای شخم زدن خاک، با شخم زدن مزارع برنج می توانیم خاک یا گل را ورق بزنیم تا نرم شود. به منظور جلوگیری از رشد آفات و بیماریها در شالیزارها.

به منظور پاکسازی علف ها یا علف های هرز که می توانند رشد برنج را بعداً مختل کنند. اگر مزارع برنج بدون برنج ابتدا با برنج کشت شود ، حداکثر نتیجه را نخواهد گرفت و ماه ها کار ما بی فایده است.

منبع:https://steemit.com/steemiteducation/@agrojaya/the-benefits-of-plowing-rice-fields-before-planting-rice

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شخم زدن زمین برنج مقالات ما در شالیکوبی دشت گلستان را مطالعه نمایید.