سیستم نرم افزاری برای شرکت های ساختمانی

شرکت های ساختمانی به سیستم های نرم افزار حسابداری ، برای کمک در جهت بهینه سازی گردش کار در همه بخش ها و افزایش سودآوری کلی از طریق استاندارد سازی و تلفیق فرآیندها و بهبود بهره وری کارکنان، نیاز دارند. در میان بسیاری از راه حل های خودکار کسب و کار موجود در اینجا، در اینجا برخی از سیستم های نرم افزاری وجود دارد که برای شرکت های ساختمانی مهم تلقی می شوند:

بهترین نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابداری

پروژه و مدیریت قرارداد

مدیریت پروژه یکی از مهمترین قسمتهای یک کار ساختمانی است. مراحل و فرآیندهای زیادی در مدیریت پروژه دخیل هستند ، مانند برنامه ریزی ، بودجه بندی ، برآورد، تفویض وظایف، نظارت بر پروژه، مدیریت قرارداد و غیره. تمام فرایندهای پیچیده و تکراری می توانند وقت، هزینه و منابع زیادی را به صورت دستی اتلاف کنند. بنابراین، شرکت های ساختمانی به کمک راه حل های خودکار نیاز دارند که بتواند این فرایندها را ساده کند، بنابراین کارهای مختلف به موقع انجام می شود و رضایت مشتری بهبود می یابد. نرم افزار های حسابداری مدیریت پروژه و قرارداد، شرکت های ساختمانی را قادر می سازند تا در هر پروژه مرحله ای ایجاد کنند، بر هر پیشرفتی نظارت کنند، وظایف را به کارمندان مناسب واگذار کرده و عملکرد آنها را کنترل کنند، بودجه ها را مدیریت کنند، درآمد حاصل از هر پروژه را پیش بینی کنند، قراردادها را حفظ کنند و موارد دیگر.

برخی از ویژگی های مشترک نرم افزار حسابداری مدیریت پروژه و قرارداد

مدیریت وظیفه به سرپرست اجازه می دهد تا وظایف را با مهلت تعیین شده به شخص مناسب توزیع کند و همچنین پیشرفت کار را کنترل کند. مدیریت هزینه و صورتحساب به پیمانکاران اجازه می دهد تا هزینه های انجام شده برای هر پروژه را مدیریت کنند، فاکتور ایجاد کنند و وضعیت پرداخت ها را کنترل کنند. مدیریت قرارداد پیمانکاران را قادر می سازد تا از طریق یک سیستم واحد، ضرب الاجل های قرارداد با مشتریان را ایجاد، ویرایش و نظارت کنند. گزارش تحلیلی به پیمانکاران اجازه می دهد تا پروژه ها، عملکرد کارمندان ، درآمد پیش بینی شده را تجزیه و تحلیل کنند و سود و زیان را تشخیص دهند.

بهترین نرم افزار حسابداری
بهترین نرم افزار حسابداری

بهترین نرم افزار حسابداری برای هر نوع مشاغل مهم با مشتری یا مشتری و حتی شرکا از جمله مشاغل ساختمانی مهم هستند. CRM نه تنها نگهداری کلیه اطلاعات مهم مربوط به مشتریان در یک مخزن متمرکز را برای پیمانکاران آسان می کند، بلکه همچنین داده های مختلف مختلف مربوط به شرکای آنها مانند پیمانکاران فرعی، بانک ها، معماران و دیگران را نیز در اختیار شما قرار می دهد. CRMبه شرکت های ساختمانی کمک می کند تا جزئیات مشتری را ردیابی کرده و روند فروش را به صورت سیستماتیک مدیریت کنند. به پیمانکاران این امکان را می دهد تا تمرکز بیشتری بر فرصت های بالقوه داشته و درآمد حاصل از هر مشتری را پیش بینی کنند.

ویژگی های کلی سیستم های CRM مدرن

مدیریت بانک اطلاعات مشتری به پیمانکاران کمک می کند تا داده های سرب و مشتری را برای سهولت ردیابی مدیریت کنند. مدیریت خط لوله فروش به تیم های فروش امکان ایجاد و نظارت بر مراحل فروش ، پیگیری وضعیت فروش و تجزیه و تحلیل فرصت ها را می دهد. مدیریت نیروی فروش به مدیران فروش کمک می کند تا منجر به فروشنده مناسب و نظارت بر عملکرد آنها شوند. ایمیل مارکتینگ ایجاد و شخصی سازی کمپین های بازاریابی برای سرنخ ها و مشتریان موجود را با توجه به تقسیم بندی آنها برای بخش بازاریابی آسان می کند. گزارش فروش به پیمانکاران اجازه می دهد تا بینش کاملی در مورد سود و زیان فروش، تجزیه و تحلیل مشتری و بازده، کشف گردش فروش و غیره داشته باشند.

  • مدیریت موجودی کالا

مدیریت موجودی کالا در تجارت بسیار مهم است. با داشتن چندین مکان کار ، مدیران ساخت و ساز باید بتوانند اطمینان حاصل کنند که تمام مواد و تجهیزات همیشه کامل هستند. مفقود شدن تجهیزات می تواند باعث خسارات سنگینی برای شرکت های ساختمانی شود. بنابراین ، آنها به سیستم های نرم افزاری نیاز دارند که بتواند به آنها کمک کند تمام تجهیزات را در همه سایت های کاری ردیابی کنند. بهترین نرم افزار مدیریت موجودی به پیمانکاران کمک می کند تا از در دسترس بودن مواد و تجهیزات اطمینان حاصل کنند، ردیابی ابزار را تسریع می کنند، ارزش تجهیزات را برای تجارت خود شناسایی می کنند، هزینه های خرید را کنترل می کنند، روند سفارش را برای تأمین کنندگان و بسیاری موارد دیگر کنترل می کنند.

  • ویژگی های نرم افزار مدیریت موجودی پیشرفته

مدیریت موجودی به مدیران موجودی اجازه می دهد حداقل موجودی را تعیین کرده و هشدارهایی را روشن کنند که وقتی سطح مواد یا تجهیزات کاهش می یابد اطلاعات دهد. مدیریت تدارکات، مسئول موجودی کالا را قادر می سازد مواد و تجهیزات خاصی را به طور خودکار به تأمین کننده سفارش مجدد دهد. پشتیبانی از چند مکان شرکت های ساختمانی را قادر می سازد که موجودی خود را در چندین مکان کار کنترل کنند. پیش بینی به شرکت‌ها کمک می کند تا در آینده نیازهای مواد و تجهیزات را پیش بینی کنند تا از خریدهای غیرضروری جلوگیری شود. همه مشاغل برای اطمینان از ثابت بودن جریان وجوه نقد خود از جمله شرکت های ساختمانی به مدیریت حسابداری خوبی نیاز دارند.