انواع سوئیچ شبکه

انواع سوئیچ شبکه

مجموعه ایمن ارتباط در این مقاله قصد دارد به بحث معرفی انواع سوئیچ شبکه و کاربرد های آن بپردازد. همانطور که در مقاله سوییچ شبکه اشاره شد، سوئیچ شبکه با اتصال دستگاه های درون شبکه، بسته های داده را به سایر دستگاه ها ارسال میکند. به عبارتی میتوان گفت، سوئیچ شبکه یک سخت افزار بسیار کوچک است که ارتباطات ایجاد شده ما بین چندین دستگاه و وسیله ­ی ارتباطی در یک شبکه­ LAN (Local Area Network) را متمرکز مینماید. سوئیچ های شبکه به آدرس MAC اشاره می کنند تا ترافیک اینترنت را به دستگاه های مناسب ارسال کنند، نه آدرس های IP. هر دستگاهی که به اینترنت متصل می شود دارای آدرس IP است.

آدرس IP مجموعه ای از نویسه های الفبایی است، مانند 192.0.2.255 یا 2001: 0db8: 85a3: 0000: 0000: 8a2e: 0370: 7334. آدرس های IP مانند یک آدرس پستی عمل می کنند و باعث می شود ارتباطات اینترنتی هدایت شده به آن آدرس به آن دستگاه برسد. آدرس های IP اغلب تغییر می کنند از آنجا که تعداد محدودی آدرس IPv4 وجود دارد، معمولاً هنگامی که اتصال جدیدی با یک شبکه ایجاد می شود، دستگاه های جدید به آنها آدرس جدید داده می شود.

جهت مشاهده ی ادامه ی مقاله روی انواع سوئیچ شبکه کلیک نمایید.