کنسول گرنداستریم مدل GBX20

مشخصات کنسول گرنداستریم مدل GBX20

کنسول تلفن ویپ گرنداستریم مدل GBX20 این ماژول شامل 20 کلید 2 رنگ در 2 ردیف می باشد که نهایتا با تعویض صفحه 40 کلید را برای مانیتور کردن داخلی ها به شما نشان می دهد. به هر گوشی مدل GXV3350 و GRP2615 می توانید تا 4 ماژول توسعه اضافه نمایید و نهایتا 160 کلید BLF را در اختیار شما قرار می دهد. کلید های این ماژول توسعه می تواند برای کاربردهای مختلفی از جملهBLF ،BLA ،SCA ،Call Park Call Pickup ،Speed Dial ،Intercom ،Conference Transfer و Forward استفاده شود.

ویژگی های مهم کنسول گرنداستریم مدل GBX20

در این قسمت در نظر گرفتیم به معرفی برخی از ویژگی های کنسول گرنداستریم مدل GBX20 بپردازیم همچنین شما عزیزان می توانید جهت تهیه این محصول می توانید به فروشگاه آنلاین ایمن ارتباط مراجعه نمایید.

ماژول توسعه یا اکسپنشن ماژول گرنداستریم برای افزایش کلید های BLF در تلفن های IP گرنداستریم

شامل 20 کلید 2 رنگ در 2 ردیف که نهایتا با تعویض صفحه 40 کلید را برای مانیتور کردن داخلی ها ارائه میدهد

جهت خرید محصول و مشاهده ی ادامه ی توضیحات روی کنسول گرنداستریم مدل GBX20 کلیک نمایید.