ثروت ; با تلاش یا بدون تلاش ؟


اگر میخواهی ثروتمند شوی دید خود را نسبت به ثروتمندان مثبت کن
اگر میخواهی ثروتمند شوی دید خود را نسبت به ثروتمندان مثبت کن

خیلی از افراد میخواهند که به ثروت برسندو خیلی از افراد خواهان موفقیت مالی در زندگی خود نیز هستند.

اما خیلی از همین افراد هم حاضر نیستند کوچکترین اقدامی برای میتوان گفت بزرگ ترین خواسته زندگی خود نیز بکنند.

این یک خواسته همیشه برای آنها می ماند و خواهد ماند. به یاد داشته باشید که منظور از اقدام در ابتدا یک اقدام عملی و فیزیکی نیست گرچه که این هم جزئی از مواردی است که باید مد نظر داشت اما در بحث مسائل مالی و ثروت بزرگترین مسئله داشتن ذهن و فکری ثروتمند است که به شما ایده های ثروت زا بدهد.

ثروت یک امر کاملا ذهنی است و زمانی که از درون به ثروت نرسید هرگز ثروت واقعی را در دنیای بیرونی خود تجربه نخواهید کرد.


انسان ثروتمند در درون نیز ذهنی ثروتمند دارد
انسان ثروتمند در درون نیز ذهنی ثروتمند دارد

اما ثروت درونی چیست ؟

ثروت درونی شما داشتن باور های درست و قدرتمند است. باورهایی که باعث رشد و پیشرفت شما می شوند، باور هایی که بدون در نظر گرفته شرایط فرهنگی و جامعه به وجود آمده و باعث قوی تر شدن شما می شوند.

این باور ها هستند که اتفاقات زندگی شما را برای شما رقم می زند و اگر شما نتوانید این مورد را بپذیرید می بایست به شما بگویم که خود را از منبعی بزرگ از ثروت منع کرده اید.

بگذارید یک تفاوت بارز میان ما و دیگر موجوداتی که خداوند خلق کرده است را خدمت شما اشاره کنم و این تفاوت چیزی نیست جز داشتن فکر و اندیشه و ذهن.

پس انسان با تدبیر می بایست این موضوع را بداند که راز تغییر و تحول او و پیشرفت او در زندگی به مسائل بیرونی او مانند دیگر موجودات بر نمی گردد بلکه تماما از نظام فکری و باوری او بر میخیزد و اگر بتواند این نظام فکری را مدیریت کند قطعا خواهد توانست به موفقیت های روز افزون چه در حوضه مالی و ثروت و چه دیگر حوزه های زندگی خود برسد و در آنها بدرخشد.

انسان ثروتمند شخصی است که نسبت به مسائلی که در اطرافش رخ میدهد به دیدی دیگر نظاره گر است و همه را به دید فراوانی می بینید.

فراوانی در جهان را باور دارد و می دانید که از هر چیزی در جهان بی نهایت وجود دارد و موقعیت های ثروت آفرین نیز مانند اقیانوسی عظیم به سمت او شناور هستند و به سمت او می آیند.


انسان ثروت مند رابطه بسیار زیبایی با خدای خود دارد .

هر گونه کپی برداری از مقالات تنها با ذکر لینک مقاله امکان پذیر است .