مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز

پس از برگزاری مرحله کتبی و انتشار کارنامه اولیه آزمون دکتری از سوی سازمان سنجش، دانشگاه‌ها اقدام به تعیین حدنصاب نمره سنجش علمی می‌نمایند. سپس داوطلبان می‌توانند نسبت به انتخاب رشته دکتری بر اساس دانشگاه‌ها و ظرفیت‌ پذیرش دکتری که در دفترچه انتخاب رشته دکتری اعلام می‌شود، فرم انتخاب رشته را تکمیل نمایند و برای حضور در مصاحبه دانشگاه‌ها اقدام کنند.

نتایج دعوت به مصاحبه دکتری با توجه به نمره کسب‌شده در مرحله کتبی توسط داوطلبان و حدنصاب اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها، از سوی سازمان سنجش اعلام می‌شود. داوطلبانی که از سوی سازمان سنجش مجاز به شرکت در مصاحبه دانشگاههای مختلف شناخته شده باشند، در مرحله دوم آزمون در دانشگاهها حضور یافته و پس از اتمام مصاحبه ها، نتایج نهایی دکتری سراسری و نتایج نهایی دکتری آزاد هر دو از طریق سایت سازمان سنجش اطلاع‌رسانی می‌شود.

داوطلبانی که بر اساس کارنامه نتایج دعوت به مصاحبه، به مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز دعوت می‌شوند، لازم است اطلاعیه مصاحبه کنکور دکتری این دانشگاه را به دقت بررسی کنند و بر اساس زمان بندی اعلام شده نسبت به ارسال مدارک و شرکت در مصاحبه اقدام کنند.

کسب امتیاز در مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه تبریز شامل امتیاز رزومه آموزشی و پژوهشی و همینطور امتیاز مصاحبه شفاهی است. بنابراین، تصور نکنید اگر رزومه خوبی دارید حتما در مقطع دکتری این دانشگاه پذیرفته خواهید شد. لازم است حتما در مصاحبه نیز به خوبی عمل کنید و نظر اساتید مصاحبه‌کننده دانشگاه تبریز را نیز کسب کنید تا شانس قبولی داشته باشید.

منبع:

https://phdtest.ir/1401/02/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1/