بهبودی بیش از سه میلیون و دویست هزار نفرمبتلا به کرونا در جهان

بر اساس آخرین آمار منتشره از سازمان جهانی بهداشت، تا این لحظه تعداد شش میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد نفر در جهان به کرونا مبتلا شده اند.

آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در جهان به شرح زیر است:

بر اساس آخرین آمار منتشره از سازمان جهانی بهداشت، تعداد شش میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد نفر در جهان به کرونا مبتلا شده اند.

همچنین سیصد و نود و هفت هزار و صد و چهل و دو نفر نیز براثر این بیماری فوت کرده اند. در ضمن سه میلیون و دویست و چهل و چهار هزار و پانصد و هفتاد و چهار نفر هم بهبود یافته اند.