سرفصل و ضرایب دروس مجموعه علوم شناختی در آزمون کارشناسی ارشد ( کد ۱۲۱۹ )

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی براساس دفترچه کنکور ارشد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

۱- زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

۲- روانشناسی شناختی

۳- آمار و روش تحقیق

۴- مبانی علوم اعصاب

۵- اصول علوم شناختی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مسترتست مراجعه کنید. کلیک کنید.