پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر ۱۴۰۳

اطلاعیه پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه دانشجویان واجد شرایط این دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها منتشر شد.

به گزارش مسترتست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان تعداد محدودی دانشجوی واجد شرایط کارشناسی پیوسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ پذیرش می‌نماید.

رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه امیرکبیر

لیست رشته /گرایش های مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در سامانه ثبت نام اینترنتی (سامانه سرو) قابل مشاهده میباشد.

✓ داوطلبان حداکثر میتوانند در سه گرایش (مرتبط با رشته کارشناسی) از یک دانشکده را به ترتیب اولویت درخواست بدهند در غیر اینصورت ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه امیرکبیر

✓ متقاضیان بایستی ثبت نام اینترنتی خود را در بازه زمانی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ تا ساعت ۲۳:۵۹ جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۱ از طریق لینک https://sarv.aut.ac.ir/l-gin.aspx تکمیل نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مسترتست مراجعه کنید.