نیمه تاریک وجود خود را بپذیر

سعی کنید ویژگی هایی که در خود دوست ندارید را ابتدا بپذیرید و سپس تغییر دهید
سعی کنید ویژگی هایی که در خود دوست ندارید را ابتدا بپذیرید و سپس تغییر دهید

همه ی ما انسان ها ویژگی هایی داریم که از آنها ممکن است بیزار باشیم و یا آنکه نخواهیم آن ویژگی ها در ما وجود داشته باشد و دائما سعی می کنیم که با آن خصلت ها مبارزه کنیم و به بقیه نشان بدهیم که ببینید این ویژگی در من وجود ندارد.

اما این کاری بسیار اشتباه است ما باید خود را بپذیریم هر آنگونه که هستیم حتی اگر می خواهیم ویژگی منفی ای را در خود تغییر بدهیم در ابتدا باید آن را بپذیریم.

بگذارید مثالی را برای شما ذکر کنم که بهتر بتوانید این موضوع را درک کنید:

این مورد در افراد کم حرف یا درونگرا اغلب دیده می شود که همیشه این ویژگی خود را سعی می کنند مخفی کنند و دائما می خواهند طوری دیگر خود را نشان بدهند.

در واقع این ویژگی در نیمه ای از ذهن آن ها قرار گرفته که خود روشنایی را از آنجا گرفته اند و نوری برای آن نگذاشته اند که بتوانند آن ویژگی را مشاهده کنند اما این ویژگی در آنها وجود دارد ولی چون در نیمه تاریک ذهن آنها قرار دارد آن را نمی بینند.

و چون آن را نادیده می گیرند دائما به خاطر آن ویژگی ممکن است مورد سرزنش قرار بگیرند، دیگران او را به خاطر آن ویژگی دوست نداشته باشند.

و دلیل هم کاملا مشخص است چرا که او خود ویژگی اش را دوست ندارد پس چطور می خواهد نظر دیگران را به خود جلب نماید و مورد تایید دیگران قرار بگیرد؟

این شخص باید خود را پیدا کند و باید این ویژگی را بپذیرد که بله او یک درونگرا و یا هر چیز دیگری است و آن را بپذیرید و با آن ویژگی باشد که خود را دوست بدارد.

زمانی که این اتفاق می افتد چون آن ویژگی را پذیرفته پس برروی نکات مثبت آن تمرکز خواهد کرد و چون بر روی نکات مثبت تمرکز می کند اگر هم دیگران بخواهند به خاطر ان ویژگی او را مورد سرزنش قرار بدهند هرگز او این را نمی پذیرد چرا که می داند این ویژگی در چه جاهایی ممکن است کمک کننده او باشد و او را از سختی ها و مشقت ها حتی رها کند.

احساس گناه

احساس گناه بد ترین احساس است
احساس گناه بد ترین احساس است

گاهی اوقات افراد برای آن ویژگی منفی حتی احساس گناه هم می کنند.

بگذارید به شما بگویم که احساس گناه بدترین احساس ممکن است و اگر در کسی این احساس وجود داشته باشد و نخواهد که خود را ببخشد از زمین و زمان اتفاقات منفی وارد زندگی او نیز خواهند شد و نمی تواند که پیشرفتی در زندگی خود داشته باشد و روز به روز هم به شدت افسردگی او افزوده خواهد شد.

اما این احساس گناه به چه دلیلی به وجود آمده است؟

کاملا مشخص است به واسطه باور های او چرا که ممکن است او کاری را انجام داده باشد، رفتاری از خود نشان داده باشد که خلاف باورهایی بوده که در ذهن او وجود داشته اند و این باور ها گاهی اوقات به صورت ارزشی بوده اند مثل باور های مذهبی و چون او این باور ها را نقض کرده است احساس گناه می کند.

در درجه اول شخص باید ببیند که اصلا این باور درست است یا خیر؟ اگر نادرست است باور جایگزین بهتر چیست؟

به واسطه ی انجام این کار او باور نادرست خود را تشخیص خواهد داد و خواهد توانست که آن را برطرف نماید.

در مرحله ی دوم باید بپذیرد که او ممکن است خطا کند مثل هر انسان دیگری و نباید به خاطر خطایی هر چند بزرگ خود را سرزنش کند اما به خود اطمینان دهد که دیگر آن خطا را مرتکب نخواهد شد.

این شخص باید با خود فکر کند که هر زمانی از زندگی خود را صرف این موضوع یعنی احساس گناه کند صرفا فقط وقت و زمان ارزشمند خود را از بین برده و کار مفیدی انجام نداده است.

پس چه خوب که این شخص نیمه تاریک وجودش یعنی آن ویژگی را بپذیرد و احساس گناه را نادیده بگیرد و به خاطر آن خود را سرزنش نکند و اگر هم آن ویژگی منفی است در کمال آرامش سعی کند ویژگی مثبتی را جایگزین آن نماید.

به تمسخر گرفتن خود

هیچوقت خود مورد تمسخره قرار ندهید
هیچوقت خود مورد تمسخره قرار ندهید

گاهی افراد آنقدر از درون تهی شده اند و احساس پوچی می کنند که در میان جمع نیمه تاریک ذهن خود را به تمسخر می گیرند و آن را مسخره می کنند و باعث می شوند که دیگران نیز به آنها بخندند و یا حتی بدتر به او توهین کنند و شخصیت وی را زیر سئوال ببرند.

این افراد هنوز نیمه روشن خود را هم درک نکرده اند چه برسد به نیمه تاریک چرا که کسی حتی اگر یک ویژگی مثبت در خود ببینید سعی می کند که به خاطر همان ویژگی مثبت هم که شده شخصیت خود را جلوی دیگران حفظ کند اما شخصی که همانطور که گفتم احساس پوچی می کند چون احساس می کند چیزی برای از دست دادن ندارد پس شروع به تمسخر خود خواهد کرد که این یک کار بسیار بسیار اشتباه و نادرست می باشد.

اما این شخص چگونه می تواند وضعیت خود را بهبود ببخشد؟

او می بایست ویژگی های منفی را بپذیرد و آنها را دوست بدارد و نسبت به آنها حتی به خود عشق هم بورزد و سپس بعد از درک و پذیرش کامل ویژگی خود سعی کند که راه حل هایی برای تغییر وضعیت خود پیدا نماید.

عادت، رفتار و شخصیت

گاهی اوقات افرادی هستند که به خاطر یک ویژگی منفی خود کل شخصیت خود را زیر سئوال می برند این افراد هم مانند کسانی که خود را مسخره می کنند دچار اشتباهی بزرگ هستند و می بایست هر چه زودتر این اشتباه را از بین ببرند.

به عنوان مثال ممکن است در موقعیتی به کسی قولی بدهد اما نتواند به آن قول عمل کند به هر دلیلی (توجه کنید که او بسیار هم اشتیاق داشته که به آن قول خود عمل کند اما این امکان برای او پیش نیامده) سپس شروع به تخریب شخصیت خود می کند که تو چه انسان پستی هستی که آن کار را انجام ندادی! تو چه انسان بی عرضه ای هستی که فلان کار را نکردی.

این توهین و تخریب ها همچنان افزایش پیدا میکند و شخصیت کامل خود را به واسطه آنها زیر سئوال می برد.

این یک کار بسیار اشتباه است. اگر رفتاری نادرست چه سهل و چه عمد مرتکب می شوید و بعد از انجام آن پشیمان می شود هرگز به خاطر آن شخصیت خود را تخریب نکنید بلکه آن رفتار را بپذیرید و سپس برای حل آن راه کار هایی را بیابید.

تمرکز خود را از نیمه تاریک ذهن دیگران بردارید

هرگز تمرکز خود را بر روی ویژگی های منفی دیگران نگذارید
هرگز تمرکز خود را بر روی ویژگی های منفی دیگران نگذارید

ممکن است شما یک ویژگی در دیگران دیده باشید که او خود آن ویژگی را دوست ندارد و چون آن را دوست ندارد نمی خواهد که دیگران هم از آن با خبر شوند اما شما از این قضیه با خبر هستید.

اگر بر روی ویژگی منفی او تمرکز کنید در واقع اجازه داده اید که ورودی منفی وارد ذهن شما بشود و زمانی که ورودی منفی وارد شما شد طبق قانون جذب توجه شما به سمت نکات منفی جلب می شود و سپس شما ارتعاشی منفی خواهید داشت.

پس بهتر آن است که حتی اگر کسی را می بینید که این چنین است برای او آرزوی خوشبختی کنید و سپس آن را رها سازید و یا اگر توانستید با کمال احترام بدون آنکه به شخصیت او توهینی بشود این اشتباه او را گوشزد کنید و بعد به خداوند او را بسپارید و دیگر به رفتار او فکر نکنید چرا که هر چه بیشتر بر روی رفتار های او تمرکز کنید احساس شما منفی و منفی تر خواهد شد.

مکتوب سازی کنید

اگر ویژگی ای در خود دیدید که تا به حال آن را نپذیرفته اید آن را سریعا بر روی کاغذی بنویسید و سپس ذکر کنید که جنبه های مثبت منفی آن چیست و بعد از انجام این کار به جنبه های مثبت و منفی آن امتیاز بدهید و اگر جنبه های مثبت امتیاز بیشتری آوردند سعی کنید راه حل های برای تشدید آن ویژگی در خود بنویسید و اگر هم جنبه های منفی امتیاز بیشتری گرفتند راه حل هایی ذکر کنید تا از این ویژگی منفی خود رهایی یابید.

این مقاله از محتوای کتاب نیمه تاریک وجود از دبی فورد برگرفته شده است.

برای شما بهترین ها را میخواهم امیدوارم همیشه به هر آنچه که در زندگی خود می خواهید دست پیدا کنید و همچنین نیمه تاریک ذهن خود را بپذیرید .

کپی تنها با ذکر منبع (لینک مقاله) مجاز است