اطلاعات لازم در مورد دستگاه نورد ورق!

یک دستگاه نورد ورق شامل چه قسمت های اصلی می باشد؟

اجزای یک دستگاه نورد ورق غالبا شامل قفسه نورد، غلطک ها، یاتاقانها و یک محفظه جهت محافظت از این قطعات و نیروی محرکه ای برای به حرکت درآوردن غلطک هاست. همچنین تجهیزات مکانیکی و الکتریکی برای کنترل و تنظیم نیرو و سرعت دورانی غلطک ها مورد نیاز است. قفسه ها برحسب تعدد قالب ها و آرایش آنها نسبت به هم تقسیم بندی می شوند. در قفسه های نورد دو غلتکی، جهت چرخش آنها دو طرفه است. به شکلی که زمان تغییر جهت حرکتشان، ضخامت قطعه در رفت و برگشت کاهش پیدا میکند. در این متد ورق بین دو غلطک تغییر شکل می دهد و بیشترین کاهش در سطح مقطع مورد نظر است.


نورد ورق
نورد ورق

این روش یک مشخصه خاص دارد و آن هم این است که محور غلطک ها با هم موازی است و تغییر شکل در امتداد حرکت عمومی قطعه و عمود غلطکها رخ می دهد. در واقع چون تغییر شکل در امتداد طول اتفاق می افتد، به آن نورد طولی گفته می شود. این نوع نورد در صنایع مختلف و کارگاههای کوچک شکل دهی کاربرد زیادی دارد.

علاوه بر قفسه نورد دو غلطکی، نورد سه غلطکی، چهار غلطکی، شش غلطکی و اقماری نیز وجود دارد. در قفسه های نورد 3 غلطکی این مزیت وجود دارد که میتوان فرایند نورد را بدون تغییر جهت حرکت غلطک ها در هر دو جهت رفت و برگشت انجام داد. علت این امر این است که جهت حرکت غلطک میانی با جهت حرکت دو غلطک بالا و پایین مخالف است. انتقال قطعه کار به طرف دهانه ی ورودی دو غلطک پایین یا بالا توسط میز بالابر انجام می شود.

استفاده از قفسه نورد چهار غلطک باعث کاهش نیروی لازم برای نورد می شود و از خم شدن غلطک های شکل دهنده ی کار هنگام نورد تختال ها، تسمه های با عرض زیاد و ورق جلوگیری می کند. در این نوع نورد از دو غلطک برای شکل دادن و دو غلطک دیگر به عنوان پشتیبان استفاده می شود. دو غلطکی که در تماس مستقیم با قطعه کار دارند وظیفه شکل دهی را برعهده دارند.حرکت دو غلطک پشتیبان بر اثر اصطکاک بین انها و غلطک های کاری است.

یک ویدیو از نورد کردن ورق ببینید:

https://www.aparat.com/v/ZLa0o

از قفسه نورد 6 غلطک به منظور کاهش بیشتر احتمال خم شدن غلطک های کاری استفاده می شود. در این مدل از 4غلطک پشتیبان در اثر اصطکاک با دو غلطک دیگر به حرکت در می آیند.

قفسه های نورد اقماری دارای دو غلطک پشت بند سنگین هستند که بوسیله تعداد زیادی غلطک کوچک احاطه شده اند. در این روش تختال مستقیم و در یک مرحله از دستگاه نورد عبور می کند و تبدیل به تسمه می شود که این از خصوصیات اصلی قفسه نورد اقماری به حساب می آید. زمانیکه یک جفت غلطک اقماری از تماس با قطعه خارج می شود، یک جفت غلطک دیگر با قطعه تماس پیدا میکنند و عملیات کاهش ضخامت تکرار می گردد. در واقع کاهش کلی، از مجموع کاهش های کوچکی تشکیل می شود که بوسیله جفت غلتک های سیاره ای ایجاد می شود که با سرعت زیاد پست سر هم می آیند.

منبع : نورد ورق