بهترین بذر خیار چه بذری است؟!

در این مقاله قصد داریم فاکتورهای لازم برای تعیین بهترین بذر خیار را معرفی کنیم:

1- بذر خیار باید ماندگاری بالایی داشته باشد.

2- زودرس بودن بذر یک مزیت محسوب می شود.

3- مقاومت در مقابل آفات

4- بذر خیار هیبرید غالبا بذر بهتری به حساب می آید.

5- بذری که بیشتری میزان بار را به ارمغان می آورد حتما مورد توجه کشاورزان و باغداران بیشتری است.


بهترین بذر خیار
بهترین بذر خیار

انواع خیار:

  1. خیار سبز
  2. خیار چمبر
  3. خیار بیترملون
  4. خیار سفید

بهترین بذر خیار زمینی یا بذر خیار محلی کدام بذر است؟

در انواع بذر خیار هیبرید و استاندارد بذری که تعداد بار زیاد در هر بوته بدهد، بهترین بذر خیار است. رنگ سبز خوشرنگ و طعم خوب خیار میتواند از فاکتورهای مشخص کننده ی یک بذر خوب باشد. همچنین بذری که در مقابل آفات مقاومت داشته باشد، بذر خیاری که ماندگاری بالا داشته باشد هم میتواند از دیگر عوامل تعیین کننده ی یک بذر خوب باشد. اندازه میوه ای که به بار می نشیند خوب باشد و دوره ی باردهی مناسب باشد. عواملی که تعیین میکند بهترین بذر خیار فضای باز چه بذری باشد عواملی ست که ذکر شد.

آموزش کاشت خیار در مزرعه

ابتدا بذر خیار مورد نظر را تهیه کنید. بذر باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد. بسته به نوع استاندارد، هیبرید، زودرس یا میان رس بودن و …. گزینه های انتخابی متعدد می باشد. مکانی که در آن خیار کاشته می شود، باید دارای نور مناسب باشد زیرا نور مناسب موجب جوانه زنی زودتر خیار می شود. خاک مورد نظر باید از نظر کود بسیار غنی و مناسب باشد. میتوانید از کودهای گرانوله استفاده کنید.

برای ادامه مطلب درباره بذر خیار کلیک کنید.