نکات آموزنده درباره گوجه گلخانه ای

گوجه فرنگی در گلخانه

گوجه‌فرنگی‌های گلخانه‌ای به صورت رسیده یا حداقل در مسیر رسیدن به مرحله رنگ قرمز برداشت می‌شوند تا از طعم خوب اطمینان حاصل شود. گوجه‌فرنگی‌هایی که در شرایط گلخانه‌ای کنترل‌شده رشد می‌کنند از نظر اندازه، شکل و رنگ یکنواخت‌تر هستند و نسبت به گوجه‌فرنگی‌های کشت‌شده در مزرعه مقاومت بهتری در برابر بیماری‌ها دارند.

گوجه گلخانه ای
گوجه گلخانه ای

دمای ایده آل مورد نیاز برای رشد:

بین 70 درجه تا 80 درجه فارنهایت

دمای مطلوب در روز باید بین 70 درجه تا 80 درجه فارنهایت حفظ شود، اما گلخانه را به طور مصنوعی بالاتر از دمای مطلوب شب در ساعات روشنایی روز گرم نکنید. زمانی که دمای داخل گلخانه از 80 درجه فارنهایت فراتر رفت، حداکثر سرمایش را به کار ببرید.

حداقل دما برای رشد گوجه درگلخانه :

حداقل دمای یک گیاه گوجه فرنگی 10 درجه سانتیگراد است و در حالت ایده آل هرگز نباید در دمای زیر این نقطه قرار گیرد. در صورت قرار گرفتن در دمای پایین می تواند متابولیسم گیاه را تحت تأثیر قرار دهد و محصول نهایی می تواند بسیار متفاوت از آنچه در نظر گرفته شده است.

رطوبت

اکثر شرکت های عرضه کننده گلخانه تجهیزاتی را برای اندازه گیری رطوبت می فروشند. اکثر گیاهان می توانند در رطوبت نسبی بین 55 تا 95 درصد به اندازه کافی عمل کنند که با VPD 1.0 تا 0.2 کیلو پاسکال مطابقت دارد. برای گوجه فرنگی، رطوبت ایده آل باید بین 65 تا 75 درصد در طول شب و 80 تا 90 درصد در طول روز باشد.

منبع مطلب:

https://eiliyaseeds.com/product-category/%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/