خودت را دست کم نگیر

همیشه برروی نکات مثبت خودت تمرکز کن
همیشه برروی نکات مثبت خودت تمرکز کن

تو می توانی هر آنچه را که بخواهی به دست بیاوری، به یاد داشته باش که تو بنده ی خاص خداوند هستی و خداوند نیز بهترین ها را برای تو می خواهد .

زندگی تو پر است از اتفاقات خوب، موفقیت هایی که به دست آورده ای، خوشبختی هایی که تجربه کرده ای و همه ی اینها به واسطه ی قدرت توست، برای قدرتی است که تو در خلق اتفاقات زندگیت از خود نشان می دهی .

اما ذهن تو و من یک ایراد دارد، یک ایراد بسیار بزرگ !

و آن هم این است که :

ذهن همیشه بر روی نیمه خالی لیوان متمرکز می شود .

اما تو باید یاد بگیری و این قدرت را در خودت تقویت کنی که همیشه بر روی نکات مثبت تمرکز کنی، همیشه سعی کنید که موفقیت های خود را به یاد بیاوری و برای آنها خودت را تحسین کنی .

به خودت بگو که تو بنده ی خاص خداوند هستی .

در تو قدرت بی نظیری نهفته که هم اکنون در حال آشکار شدن است .

اگر حتی روزنه ای از این قدرت را هم نمی بینی باز هم تکرار کن، باز هم از خودت تقدیر و ستایش به عمل بیاور !

ورودی های مثبت که میگویند " تو می توانی" را بپذیر و باور کن
ورودی های مثبت که میگویند " تو می توانی" را بپذیر و باور کن

اتفاقات بد هم هست، اتفاقات بد هم رخ می دهد اما چگونه و چطور ؟

چگونگی آن را تو مشخص می سازی، با تمرکزت به آنها .

ممکن است اتفاقی بسیار بد و نا به هنجار رخ بدهد اما تو با تمرکز برروی نکات مثبت قدرت آن را بسیار کم کنی و ممکن هم است که اتفاقی بسیار کوچک رخ دهد اما تو با جدی گرفتن آن و توجه مداوم به آن، به خلق و رشد آن کمک کنی و در نهایت از آن دیوی بزرگ و ترسناک برای خود بسازی که همیشه ترس را در وجودت زنده نگه دارد و تو را از لذت واقعی زندگی محروم سازد .

اما چگونه می توان تمرکز خود را در عین بروز اتفاقات منفی بر روی نکات مثبت نگه داشت ؟

پاسخ در باور و ایمان توست .

هر اندازه تو بر این قانون ایمان داشته باشی به همان اندازه تمرکز خودت را از روی افکار منفی و اتفاقات منفی بر می داری !

و چه کسی ایمان قدرتمندی به این موضوع دارد ؟

هر باوری داشته باشی، جهان همان را به شکل اتفاقات به تو نشان خواهد داد
هر باوری داشته باشی، جهان همان را به شکل اتفاقات به تو نشان خواهد داد

پاسخ روشن است ! کسی که خودش را قبول دارد و می داند که هر اتفاق قدرتمندی رخ دهد که می تواند ریشه های لذت را به طور کامل خشک نماید ; اراده او از آن نیز قوی تر است و می تواند به طور کامل آن اتفاق را به صورت رخدادی نیک برای خود تبدیل کند .

پس بدان و ایمان داشته باش که سرآمد هر اتفاق مثبت در این است که تو چقدر خودت را قبول داری و چقدر خودت را دوست داری .

ایمان به خودت یعنی بروز اتفاقات مثبت، یعنی به وجود آمدن فرصت هایی بی نظیر، یعنی افزایش لذت در زندگی و یعنی هر آنچه که تو را شاد می کند .

نقطه ی آغاز در بیرون از تو وجود ندارد، اگر هم اکنون فکر میکنی در اقیانوس اتفاقات منفی غرق شده ای، اگر فکر میکنی دیگر چاره ای برای پیروزی بر آن ها نیست، پس بدان که تو هنوز به دنبال همان نقطه ی آغاز هستی که در بیرون از تو وجود دارد در صورتی که حقیقت چیز دیگریست .

این را بپذیر و تنها برای مدتی کوتاه به همین شیوه زندگی کن و بعد اتفاقات زندگیت را با قبل بسنج در آن موقع خود تصمیم بگیر که از این پس چگونه میخواهی زندگی کنی و چگونه میخواهی قدم در مسیر اتفاقات بگذاری .

در نهایت برایت آرزوی خوشبختی میکنم و امیدوارم که همیشه برایت بهترین و لذت بخش ترین اتفاق ها روی بدهد .

کپی تنها با ذکر منبع (لینک مقاله) مجاز است