در کرمان چه گذشت؟

اولین روز رویداد را از کرمان شروع کردیم!

در شروع رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 از ساعت 4 بعدازظهر در اتاق بازرگانی شهر زیبای کرمان حاضر شدیم و پس از خوشامدگویی و سخنرانی یکی از داوران سراغ معرفی تیم ها و شروع مسابقه رفتیم. استارتاپ ها در حضور داوران ایرانی و خارجی شروع به ارائه و دفاع از استارتاپ‌های خود کردن.

استارتاپ‌های شرکت کننده در کرمان

شروع رقابت در کرمان با حضور استارتاپ های منتخب شروع شد و 5 استارتاپ دیایار، پذیرش‌24، تله فریم، کامسرا و 7watchlist استارتاپ‌های خود را ارائه دادند

ارائه دیایار در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 - Silk Road
ارائه دیایار در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 - Silk Road


ارائه 7watchlist در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 - Silk Road
ارائه 7watchlist در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 - Silk Road

در نهایت تیم پذیرش24 موفق شد مقام اول را کسب کند و بعنوان اولین تیم در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 مجوز حضور در جزیره کیش را کسب کند. این تیم همچنین به مرحله شتاب‌دهی آنلاین استارتاپ ابریشم راه پیدا کرد.

ارائه پذیرش 24 در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 - Silk Road
ارائه پذیرش 24 در رویداد استارتاپی جاده ابریشم 97 - Silk Road

ما دو روز دیگر یعنی 23 مهر به شیراز می رسیم تا در حضور شیرازی های عزیز رقابت استارتاپ های خوب این شهر را ببینیم. امیدواریم در این شهر زیبا مثل کرمان رویداد خوبی داشته باشیم.