کار آفرین برتر ایرانی کیست؟

کارآفرینی در معنای کلمه یعنی ایجاد مشاغل به همراه سودهی قابل توجه. تعریف بروز شده کارآفرینی نیز در مورد تحول جهان با حل مشکلات بزرگ است؛ مثل ایجاد یک محصول خلاقانه که وضعیت حال حاضر زندگی روزمره را به چالش بکشد.

چیزی که تعریف کارآفرینی با شما در میان نمیگزارد این است که کارآفرینی همان کاری است که افراد می‌کنند تا شغل و رؤیاهایشان را به دست خود بگیرند و آن را به سمتی که می‌خواهند هدایت کنند.

کارآفرینی در مورد ساختن یک زندگی با شرایط شما است. بدون رئیس، برنامه‌ای برای محدودیت وجود ندارد و هیچ‌کس مانع شما نمی‌شود. کارآفرین برتر ایرانی قادرند اولین قدم را برای ساختن دنیا به مکانی بهتر برای همه افراد ، ازجمله خودشان بردارند.