چرا در آب تصفیه حباب وجود دارد؟

هنگامی که یک دستگاه تصفیه آب را نصب می کنیم می خواهیم که آب زلالی را در اختیار ما بگذارد.

اما در مواردی ممکن است که این آب کدر باشد پس از چند لحظه زلال شود.وجود حباب های ریز و رنگ متفاوت آب اغلب مردم را نگران می کند و احساس می کنند آب دستگاه تصفیه غیر قابل شرب است و یا مواد شیمیایی مضری درون آب وجود دارد.

اما نگران نباشید این اشکال ممکن است به علت تمام شدن عمر فیلترها و یا خرابی سایر قطعات تصفیه آب باشد.

حتی ممکن است پس از تعویض فیلتر نیز حباب های ریزی در آب وجود داشته باشند اما پس از مدتی استفاده از آب دستگاه ،تمام حباب ها خارج شده و آب شفاف و زلال می شود.لازم بذکر است که مصرف آبی که در آن حباب های ریز وجود دارد مشکلی ندارد .شرکت آبرسان تهران
شرکت آبرسان تهران