تعمیر یخچال فریزر


تعمیر یخچال فریزر

دلایل زیاد بودن صدای یخچال فریزر و راه های برطرف کردن آن

یکی از دلایل صدای زیاد یخچال فریزر موتور فن اواپراتور یا کندانسور است که براثر فرسودگی و سرویس نکردن یخچال فریزر موتور فن خشک و فرسوده می شود و سرو صدای زیادی ایجاد می کند .

برای حل این مشکل فن اواپراتور که در داخل یا پشت یخچال و کنار کمپرسور قرار دارد را بررسی کرده و روغن کاری کنید اگر برطرف نشد در صورت اطمینان از اینکه مشکل از این قطعه می باشد باید قطعه را تعویض کنید.

و همچنین اگر کمپرسور محکم روی یخچال سفت نشود و پایه هایش سست باشند لرزش و سروصدای آزاردهنده ایجاد می کند.

و دلیل دیگر برخورد پره های فن به توده برفکی است که بر روی اواپراتور قرار دارد.

و کثیف بودن موتور فن کمپرسور هم باعث ایجاد صدای زیاد در یخچال می شود.

کلمات کلیدی

تعمیر یخچال فریزر

تعمیر یخچال فریزر آسانفیکس

یخچال فریزر

تعمیر یخچال فریزر به صورت تضمینی در منزل در کمترین زمان و با کمترین هزینه

با تعمیر یخچال فریزر آسانفیکس

https://asanfix.com/refrigerator