مشکلات عمده لباسشویی AEG و تعمیر آن

هر وسیله ای در دراز مدت دچار نقص فنی می شود . با کیفیت ترین لوازم نیز در صورت استفاده نادرست دچار مشکل می شوند . موارد زیر در کاهش عمر لباسشویی تاثیر مستقیم می گذارد :

شستشوی لباس های بیشتر از وزن معین

اتصال مستقیم لباسشویی به برق و عدم استفاده از حفاظ برق

اتصال مستقیم شیر آب لباسشویی به آب گرم

بسته شده راه خروجی آب

جابه جایی نادرست لباسشویی

باز کردن درب لباسشویی در زمان کار

قرار گرفتن لباسشویی در مکان های نا مناسب مانند حمام

تراز نبودن پایه ها

شستشوی لوازمی به غیر از لباس

خشک نکردن درب لباسشویی بعد از اتمام کار

و …

مشکلات عمده ای که اغلب مصرف کننده ها در ارتباط با ماشین لباسشویی دارند موارد زیر می باشد :

لباسشویی با آب را داغ نمی کند

لباس شویی لباس ها را خشک نمی کند

چرخش لباسشویی متوقف نمی شود

لباسشویی روشن نمی شود

لباسشویی روشن می شود اما نمی چرخد

درب لباسشویی به درستی بسته یا باز نمی شود

لباسشویی شستشوی کامل انجام نمی دهد

تخلیه آب انجام نمی شود

لرزش و حرکت لباسشویی زیاد است

چرخش لباسشویی با صدا همراه است

نشتی آب دارد

عدم چرخش لباسشویی

لباسشویی ارور می دهد

در صورت مواجه شدن با مشکلات بالا یا هر مشکل دیگری می توانید با نمایندگی لباسشویی AEG قائم سرویس تماس حاصل نمایید . تعمیرکاران ما در کمتر از یک ساعت در محل مورد نظر شما حاضر می شوند .