نکاتی برای ثبت شرکت گلیم بافی

برای ثبت نمودن شرکت می بایست در ابتدا مدارک شخص حقوقی و شرکت ( برابر اصل ) را ارائه دهید که شامل موارد ذیل می باشد :

- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران

- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره و بازرسین

- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.

- مدرک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.

- امضای اقرار نامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی به وسیله تمامی اعضای هیات مدیره

- انتخاب نام های مناسب به ترتیب اولویت برای شرکت ( برای انتخاب نام ، متقاضی باید نام هایی را برگزیند که خارجی نباشد ، سابقه ثبت نداشته باشد ، دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد . اسم شرکت حتماَ باید حداقل دارای سه کلمه باشد ).

https://companyregister.ir