دانلود طرح تدبیر 1400-1399

دانلود طرح تدبیر 1400-1399

سایت پروژه 20 مجموعه کامل برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر دانلود طرح تدبیر 1400-1399 منطبق با آخرین تغییرات با فرمت فایل ورد و قابل ویرایش word را آماده دانلود کرده است.


دانلود طرح تدبیر 1400-1399
دانلود طرح تدبیر 1400-1399

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی 1400-1399براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت.دانلود طرح تدبیر 1400-1399 دانلود کاملترین برنامه سالانه طرح تدبیر سال تحصیلی 1400-1399.


برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید

https://prozhebist.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-1400-1399/


https://b2n.ir/777491فرم های اماده طرح تدبیر برای سال تحصیلی 1400-1399 بهترین و جدیدترین نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر که کلیه فرم ها بصورت تکمیل شده می باشند این فرم ها شامل جدول دو طرح تدبیر جدول سه طرح تدبیر جدول شش و جدول پنج طرح تدبیر


توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است


برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید


https://b2n.ir/777491

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 99


دانلود طرح تدبیر 1400-1399 چیست؟؟ براساس نگارش جدید ویرایش در 1399 براساس ساحت های سند تحول

برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه


از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد.


برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافتنظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 99

جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش سال 1399


ساحت ها و امتیازات

ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹

ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز

ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز

ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز

ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز

ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز

فرا ساحتی

حداکثر۵۶ امتیاز

امتیاز کل فرم ۳۰۱


موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی


اقدامات انجام شده در مدرس


نقات قوت و ضعف


برای دانلود برروی لینک زیر کلیک فرمایید


https://b2n.ir/777491