سوالات ضمن خدمت آموزش خانواده

دانلود رایگان نمونه سوالات و منابع و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آموزش خانواده با جواب با کد 91301826 به مدت 38 ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو قبولی تضمینی.

ضمن خدمت آموزش خانواده

ضمن خدمت آموزش خانواده استان گیلان به شرح زیر می باشد:

ضمن خدمت آموزش خانواده بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ضمن خدمت آموزش خانواده  ویژه مربیان و معاونین پرورشی و مشاوران مدارس به شرح زیر برگزار می‌گردد:

جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش خانواده  کلیک فرمایید. لینک دانلودجهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش خانواده  کلیک فرمایید. لینک دانلوددوره آموزشی با عنوان « ضمن خدمت ضمن خدمت آموزش خانواده » با کد 99505911 به مدت 16 ساعت به شیوه الکترونیکی از طریق سامانه LTMS برگزار می گردد.

لینک دانلود:

https://dabiranfile.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88/


https://nemonasoal.ir/downloads/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/