سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی

ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی


ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی استان به شرح زیر می باشد:


ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی


سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی
سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی ویژه مربیان و معاونین پرورشی و مشاوران مدارس به شرح زیر برگزار می‌گردد:جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  کلیک فرمایید. لینک دانلود


دوره آموزشی با عنوان « ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی » با کد 99505911 به مدت 16 ساعت به شیوه الکترونیکی از طریق سامانه LTMS برگزار می گردد.


قابل توجه همکاران فرهنگی در مورد ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی :


دوره آموزشی ضمن خدمت تخصصی 16 ساعته کشوری ( کد 99505911) با عنوان: «ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی» به دلیل تعطیلات چند روزه و تقاضای بسیاری از همکاران تمدید گردید.


کد ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  : 99505911

ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی به مدت : 8 ساعت

مخاطب : کلیه همکاران شاغل استان

شیوه آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  : الکترونیکی


ثبت نام ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی   : فعال می باشد ۱۵ الی ۲۵ تیر

آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی : 1399/04/25

ساعت ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  :

https://dabiranfile.ir/downloads/sabkzendegiso/

نمره قبولی ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی : 12 از 20

تعداد سوال ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  : 20سوال

زمان  آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی : 20 دقیقه

ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی آزمون نمره منفی ندارد


جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  کلیک فرمایید. لینک دانلود

همکارانی که به هر دلیلی در مرحله اول نمره قبولی کسب نکرده‌اند می‌توانند مجددا در این آزمون شرکت کنید.


جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  کلیک فرمایید. لینک دانلود


https://nemonasoal.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی  کلیک فرمایید. لینک دانلود


https://dabiranfile.ir/downloads/sabkzendegiso/سوالات ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های دینی