سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

جزوه کامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

 این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری می باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری دارای محتوی زیر می باشد:


سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری
سوالات ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری

محتویات بسته دانلود سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری:

نمونه سوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری شماره 1 با 123 سوال 

نمونه سوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری شماره 2 با 20 سوال 

نمونه سوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری شماره 3 با 20 سوال 

نمونه سوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری شماره 4 با 156 سوال 

نمونه سوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری شماره 5 با 70 سوال 

جزوه آموزشی در مورد اخلاق فردی اجتماعی اداری 91 صفحه 

نمونه سئوالات اخلاق فردی اجتماعی اداری 20 ساعت کد 91301265


تعداد مراحل آزمون الکترونیکی : 5 مرحله


تعداد سئوالات آزمون اصلی: 25 سئوال


تعداد سئوالات این مجموعه: 200سئوال


لینک دانلود نمونه سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری


لینک دانلود نمونه سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری


لینک دانلود نمونه سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری


لینک دانلود نمونه سوال ضمن خدمت اخلاق فردی اجتماعی اداری