آلیاژ هستلوی و بررسی انواع گریدهای آن


تولید ورق‌های هستلوی در گریدهای مختلفی میباشد که در موارد زیر ذکر خواهیم کرد.

•  هستلوی X

آلیاژ X در دماهای بالا و موادهای اسیدی مقاومت بسیار زیادی دارد به همین علت از آن در صنایع مختلفی استفاده میشود. 

•  هستلوی  C276

از این گرید به علت مقاومت خوبی که در برابر عوامل مخرب و خورنده دارد، برای مصارف عمومی از آن استفاده میشود. هستلوی C276 نوع بهبود یافته هستلوی گرید C میباشد

بهترین قیمت میلگرد شاهین بناب را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

•  هستلوی C4

این آلیاژ مقاومت بالایی در دماهای بالا دارد. همچنین در محیط‌هایی که دارای مواد شیمیایی میباشد به وفور استفاده میشود.

•  هستلوی B3

این آلیاژ در مقایسه با آلیاژهای دیگر، مقاومت بسیار زیادی در برابر هیدرولیک اسید دارد.

•  هستلوی G

از این آلیاژ برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی برای محیط ‌های اکسایشی و هم کاهشی استفاده میشود.


source: آلیاژ هستلوی و بررسی انواع گریدهای آن