توری پرسی و توری سرندی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟توری های فلزی انواع و تنوع بالایی دارند. در این جا ما قصد داریم شما ر به طور مختصر با توری سرندی و توری پرسی و شباهت ها و تفاوت های بین این دو آشنا کنیم. 

توری پرسی از جنس مفتول میباشد و سیم مفتول ها با در هم تنیدن مانند تار و پود، توری پرسی را  تشکیل میدهند. و استقامت و استحکام بالایی دارد.

توری سرندی هم مانند توری پرسی از در هم تنیدن سیم مفتول تشکیل میشود. 

بهترین قیمت محصولات مفتولی را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

هر دو توری برای غربالگیری و فیلتراسیون استفاده میشود.  و مقاومت بالایی دارد.

توری سرندی از جنس مس، آلومینیوم و مس ولی توری پرسی تنها از جنس مفتول میباشد.

برای ثابت ماندن چشمه ها در توری سرندی، تار ها را جوش میدهند ولی توری پرسی جوش خوردگی ندارد.

source: توری پرسی و توری سرندی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟