تیرآهن IPE از معرفی تا بررسی مشخصات آن
 تیرآهن استاندارد INP

بال های این تیرآهن متغیر میباشد و در کشورهای چین و روسیه کاربرد دارد.


 تیرآهن استاندارد INB

این تیرآهن بال های پهنی دارد همچنین مقاومت کششی آن بالا میباشد.


 تیرآهن استاندارد IPE

بال های این تیرآهن ثابت میباشد و در کشورهای اروپایی کاربرد گسترده ای دارد.

تیرآهن IPE چیست؟

این تیرآهن در مقایسه با تیرآهن های دیگر دارای محبوبیت بالاتری بوده و ضخامت انتها و ابتدای بال های این تیرآهن یکسان میباشد.

متداول ترین تیرآهنی که از آن در مصارف گوناگونی استفاده میشود تیرآهن IPE میباشد همچینی طبق استاندارد اروپا تولید میشود.

تیرآهن IPE سبکترین نوع تیرآهن محسوب میشود.


source: تیرآهن IPE از معرفی تا بررسی مشخصات آن