صفر تا صد عملیات حرارتی فولاد مارتنزیتی


مارتنزیت چیست؟                                                                                

مارتنزیت فولاد ساخته شده از آهن است که به صورت آلیاژ در آمده. این محصول در فرایند  تولید، سریع سرد می شود  که باعث افزایش استحکام آن می شود.

این محصول ساختار نامتعاد ل دارد. در تولید این محصول از عملیات سرد کردن استفاده می شود که استحاله نام دارد. این محصول ساختاری ریز و سوزنی شکل دارد.

استحاله مارتنزیتی چیست؟

در این فرایند، مارتنزیت از فعالیت گروهی اتم ها تولید می شود که دارای حدودا 2% کربن است و حالتی پلاستیکی دارد که این فرایند با دقت بالایی انجام می شود چرا که کوچکترین تغییر یا اشتباه، به تغییر اساسی در ساختار مارتنزیت می انجامد.

مارتنزیت تمپر شده چیست؟

عملیات مارتنپر برای جلوگیری از شکسته شدن وترک خوردگی درطول استحاله است.

_مارتنپر کردن مارتنزیت به روش زیر صورت می ظگیرد:

1. حرارت دادن ماده تا دمای تبلور آماده

2.مواد را در این دما نگه میدارند تا استنتینه فولاد انجام ش

3.مواد را در روغن داغ یا نمک مذاب قرار میدهند تا فرایند استحاله مارتنزیت سریع سرد شود

4.مواد را در این دما نگه داشته تا ساختار مواد یکنواخت شود

5.قطعه را در مجاورت هوا قرار می دهند تا دمای آن یکنواخت شود

سختی مارتنزیت به چه چیزی بستگی دارد؟

درصد سختی مارتنزیت به دو عامل درصد کربن ونوع ساختار فرعی مواد وابسته است.

ساختار مارتنزیت:

مارتنزیت لایه ای:در این نوع مارتنزیت میزان کربن موجود درفولاد کم است.

مارتنزیت بشقابی: در این عملیات مارتنزیت بشقابی از فولاد های پر کربن وآلیاژهای آهنی تولید می شود.

مارتنزیت مخلوط: ترکیب ساختار مارتنزینت بشقابی ولایه ای است و درصد کربن آن بین 0.6 الی 1 درصد می باشد.