فلزات غیرآهنی و پرداخت نهایی آنبهای اولیه فلزات غیرآهنی در مقایسه با فلزات آهنی بیشتر میباشد البته فلزات غیر آهنی به علت مزایایی که در برابر پوسیدگی و کارایی دارد، بالا بودن این بهای اولیه قابل چشم پوشی میباشد.

انواع فلزات غیرآهنی 

فلزات غیر آهنی انواع بسیاری دارد که در اینجا به ذکر چند مورد از آن میپردازیم که شامل:

•  نیکل

نیکل فلزی به رنگ سفید بوده که در برابر بسیاری از اسیدها مقاوم است همچنین فلزی سخت میباشد که به خوبی براق میشود.

•  قلع

قلع فلزی گرانبها و نرم میباشد که درجه ی ذوب پایینی دارد همچنین مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارد.

•  کرم

کرم نوعی فلز بسیار سخت و ضدخش میباشد که مقاومت بالایی در برابر پوسیدگی دارد.

•  روی

روی دارای خاصیت تاشوندگی میباشد که شکل پذیر و چکش خوار است اما در دمای پایین شکننده میباشد.


source: فلزات غیرآهنی و پرداخت نهایی آن