مراحل اجرای سازه LSF


برای اجرای سازه LSF، ابتدا طرح‌های معماری و سازه ای و در آخر نقشه های اجرایی تهیه میشوند. اجرای سیستم سازه LSF براساس آنها انجام میشود.

اجرای سیستم LSF شامل مراحل زیر است.

شالوده

برای طراحی این مورد باید توجه کرد که به صورتی اجرا شود که بارهای وارده به طور صحیح منتقل شئد.

شایان ذکر است که در هر شرایطی شالوده میتواند اجرا شود و در رابطه با جنس و شیب زمین هیچ محدودیتی وجود ندارد.

دیوار

در سیستم‌های ساختمانی LSF از اجزایی استفاده میشود که بارهای عمودی و جانبی را به صورت پانلی به تکیه گاه انتقال میدهند. این اجزا شامل استادها و تراک‌ها میباشند.

بهترین قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

سقف

از شیوه‌های اجرایی متعددی برای اجرای سقف‌ها و بام‌ها در سیستم ال اس اف استفاده میشود. دو نوع از متداول ترین موارد اجرای بام شامل موارد زیر میباشد.

•  استفاده از بتن ریزی یا نصب تخته های چوبی یا گچی برای نصب سقف‌های LSF

•  از خرپاهای سقفی برا پوشش دهی قسمت جلو تا عقب بنا استفاده میشود.

تاسیسات

امکان دسترسی به اتصالات برای تعمیر، ترمیم و یا تعویض برخی قطعات، به علت پیش ساخته بودن سیستم LSF به سادگی امکان پذیر است.


source: مراحل اجرای سازه LSF