مزایای استفاده از کوپلر میلگرد


کوپلر میلگرد که نوعی اتصال مکانیکی به شمار میرود، برای تولید انواع سازه‌های بتنی برای میلگردها به کار گرفته میشود تا از سنگین شدن آرماتوربندی جلوگیری کند.

بهترین قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش را در سایت آهن ملل مشاهده نمایید.

مزایای کوپلر میلگرد

کوپلر میلگرد تنوع بسیاری داشته درمقابل شامل مزایای زیادی میباشد. که در اینجا به شرح برخی از مزایای آن میپردازیم. 

•  کوپلر تنوع زیادی دارد به همین جهت از آن در هر قسمت از بتن استفاده میشود.

•  سهولت در اجرای کوپلر همچنین سبب ایجاد یکپارچگی در سازه میشود.

•  افزایش اطمینان کار هنگام استفاده از کوپلر، زیرا این اتصالات به جای بتن، فشار وارده را تحمل میکنند.

•  استفاده از کوپلر باعث جلوگیری از شلوغی میلگرد در قسمت اتصالات میگردد.

•  اتصالات کوپلر مقرون به صرفه میباشد زیرا باعث کاهش زیاد در ابعاد ستون سازه میشود.

source: مزایای استفاده از کوپلر میلگرد