ورق برنجی چیست؟ با انواع آن آشنا شوید.


ورق برنجی ترکیبی از آلیاژهای مس و روی است که هرچه مقدار مس آلیاژ بیشتر باشد ورق برنج زرد رنگ میشود و هنگامی که آلیاژ روی آن بیشتر باشد، نقره ای رنگ میشود. اگر مقدار مس در آلیاژ برنجی بیشتر باشد، انعطاف بیشتری دارد و قیمت و کیفیت این محصول بیشتر است.

یکی از تفاوت‌های میان برنج و برنز در ترکیبات آلیاژهای موجود در برنج و برنز است که برنز ترکیبی از آلیاژ‌های قلع و مس است در حالی که برنج ترکیبی از مس و روی میباشد.

انواع برنج

ورق برنج از لحاظ سختی به دسته‌بندی‌های مختلفی از جمله :برنج فنری و برنج نیمه سخت و برنج نرم تقسیم میشوند.

source: ورق برنجی چیست؟ با انواع آن آشنا شوید.