پروفیل فایبرگلاس (FRP) چیست ؟


در ساختمان سازی ممکن است برخی از سازه ها با در معرض قرار گرفتن در برخی عناصردچار خوردگی شوند. برای جلوگیری از خوردگی با استفاده از فولاد‌های ضد زنگ که بسیار گران قیمت است این مشکل را حل کرد، استفاده از پروفیل آهنی  یک روش دیگر برای جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی است. که با روش های متفاوت ، محافظت الکتروشیمیایی  میشود.


بهترین قیمت پروفیل را مشاهده نمایید.


و یکی دیگر از راه های جلوگیری از خوردگی استفاده از پوشش ضد زنگ مانند رنگ های است. هر کدام از این راه حل ها هزینه بر و دشوار است.

انواع الیاف FRP

شیشه

کربن

آرامید


source: پروفیل فایبرگلاس (FRP) چیست ؟