اتاق پرس و شرکت احمدی خیبر

شرکت احمدی خیبر اتاق پرس زباله را نیز تولید می کند. این شرکت قیمت اتاق پرس زباله را با کمک نرخ اتحادیه تعیین می کند. قیمت اتاق پرس زباله در شرکتهای مختلف خصوصی هم میتواند متغیر باشد.قیمت دستگاه پرس زباله مکانیکی:قیمت دستگاه پرس زباله غیر دستی یا مکانیکی به عملکردش وابسته است. عملکرد این نوع ماشین‌ها به شکلی است که در آن‌ها چرخش موتور الکتریکی تبدیل به جابه‌جایی خطی یا نیروی خطی می گردد. در این حالت نیروی خطی سینه‌ی پرس را روی قالب فشرده می‌ سازد و عمل پرس انجام می‌ گردد. ماشین‌های پرس مکانیکی یا غیر دستی به انواع زیر تقسیم می گردند.ماشین پرس مکانیکی لنگ یا ضربه‌ای ماشین پرس مکانیکی توسط لولای مفصلی ماشین پرس مکانیکی خارج از مرکز ماشین پرس مکانیکی توسط شانه و چرخ دنده ماشین پرس مکانیکی ضربه‌ای برای قیمت دستگاه پرس زباله مکانیکی میبایست به عواملی مثل کلاچ و گیربکس، و ترمز هم توجه کنید. این موارد هم در ماشین‌های پیشرفته ‌تر کارایی ماشین را تحت تاثیر قرار می‌دهند.