اتاق کمپرسی احمدی خیبر ahmadikheybar

اتاق کمپرسی این مطالعه از این جهت حائز اهمیت است که چین که حدود 50 درصد از ساخت و سازهای جدید در سطح جهان را تشکیل می دهد، در نظر دارد ساخت و ساز پیش ساخته خود را تا 30 درصد ظرف ده سال افزایش دهد. اگرچه اتاق کمپرسی کامیون های بزرگ برای جامعه ما حیاتی هستند، تصادفات با کامیون های بزرگ ahmadikheybar اغلب منجر به افزایش خطر جراحات و تلفات می شود. مشابه خودروهای سبک، رفتار یا خطاهای راننده عامل اکثر تصادفات خودروهای سنگین است. با این حال، تعدادی استراتژی موثر برای جلوگیری از تصادف کامیون های بزرگ وجود دارد. اینها شامل برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که فرهنگ کلی ایمنی، بی‌توجهی راننده، سلامت و تندرستی راننده، سرعت غیرمجاز، فناوری‌های ایمنی پیشرفته و تعمیر و نگهداری خودرو را هدف قرار می‌دهند. تحقیقات نشان می دهد که اجرای این برنامه ها به طور موفقیت آمیزی مشارکت در تصادفات و تخلفات را کاهش می دهد.