اتاق کمپرسی شرکت احمدی خیبر

اتاق کمپرسی در شرکت ahmadikheybar به صورتهای گوناگون و کاربردهای متفاوت تولید می شود. اتاق کمپرسی برای مصارف مختلف تولید می شود. توصیه‌های نگهداری برای عوامل واژگونی کمپرسی و آشنایی با چگونگی نگهداری کمپرسی به شرخ زیر است. سطح روغن مخزن را چک نمایید (برحسب نوع مخزن، سطح روغن می‌بایستی در گیج روغن قابل مشاهده باشد)تمامی قطعات متحرک سیلندر و لوازم جانبی آن را روغنکاری نمایید.اجزا سیستم هیدرولیک بررسی شوند (PTO) و پمپ، شیر، شلنگ و کوپلینگ) قاب استبلایزر ( تثبیت کننده ) و لولای تخلیه را بررسی و گریس کاری نمایید لوله‌ها را بررسی نمایید. مطمئن باشید تمام لوله‌های انعطاف پذیر نسبت به شاسی ایمن می باشند، اتصال هر لوله را محکم نمایید و مطمئن گردید تمام آنها بدون گره یا تاب باشند. اتصالات هیدرولیکی و شلنگ‌ها بایستی مرتبا بررسی گردند و اگر آسیب یا فرسودگی وجود دارد، تعویض شوند. محکم بودن پیچ‌های تثبیت (Fixing Bolts) بررسی گردد. هر پیچ فرسوده و آسیب دیده با پیچ جدید معادل یا گرید بالاتر تعویض شود. تثبیت تقویتی ها، درپوش ها، پایه ها، شیر تخلیه بار و پمپ و PTO را بررسی نمایید سطح روغن در مخزن هیدرولیک را در زمانی که بالابر درگیر نیست چک نمایید خودرو را از جهت هرگونه خسارتی بررسی کنید.