آشنایی با تاسیسات ساختمان

تاسیسات ساختمان یکی از بخش های مهم زیر ساخت ساختمان ها محسوب می شود که به سبب گردش دائمی که دارد به قلب ساختمان نیز تشبیه می شود. تاسیسات ساختمانی شامل بخش وسیعی از تجهیزات برای بهبود شرایط زندگی در محیط شده و بخشی از آن در زیر ساخت ها (در قسمت لوله کششی داخلی، داکت زنی، عایق کاری و ...) ساختمان و بخشی از آن در بخش های بیرونی و پس از مرحله سخت کاری ساختمان اجرا می شود. تاسیسات ساختمانی بخش عمده ای از کلیه خدمات ساختمانی که پس از مدتی نیاز به سرویس و تعمیر پیدا می کنند را نیز شامل می شود. دسته بندی خدمات تاسیسات ساختمانی در چند بخش قابل انجام می باشد که در کل در بخش تخصص تاسیسات بوده و از گرمایش، سرمایش و تهویه ساختمان ها تا سیستم های آبرسانی را شامل می شود.

دسته بندی های مختلف خدمات تاسیسات ساختمان

دسته بندی خدمات تاسیسات را می توان در دو گروه تاسیسات زیر ساختی ساختمان و تاسیسات حرارتی برودتی ساختمان دیته بندی نمود. چند سر فصل کلی برای تاسیسات ساختمان ها نیز می توان تعریف نمود که بخشی از آنها درون کاری و بخشی دیگر برون کاری هستند.

لوله کشی ساختمان از مهمترین بخش خدمات تاسیسات ساختمان می باشد که هم در بخش آبرسانی و هم در بخش حرارتی برای ساختمان ها صورت می پذیرد. قسمتی از لوله کشی تاسیساتی ساختمان برای آبرسانی و قسمتی نیز لوله کشی مربوط به شوفاژ و یا گرمایش از کف در بخش حرارتی است.

نصب سیستم های برودتی و تهویه مطبوع بخشی از آن برای طراحی داکت ها و کانال های داخلی ساختمان در مرحله طراحی سازه در بخش تاسیسات و بخشی دیگر شامل نصب انواع کولر ها و چیلر ها و پکیج های برودتی صورت می پذیرد.

نصب و اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها که پروسه ای حساس تر بوده و بحث امنیت ساختمان ها را نیز در بر می گیرد.

عایق کاری که هم می تواند عایق کاری رطوبتی در قسمت های مختلف ساختمان مانند کف سرویس های بهداشتی و هم بر روی پشت بام صورت پذیرد و هم در بخش عایق های صوتی اجرا گردد.

راه اندازه سیستم های گرمایش موتور خانه ای که در بخشی ار عملیات و طراحی می تواند همزمان با مرحله لوله کشی ساختمان صورت پذیرد.

خدمات تاسیساتی استخر و سونا که شامل راه اندازی سیستم های تصفیه آب و گرمایش و سرمایش در بخش استخر های مسکونی و یا مجتمع ها صورت می پذیرد.

سرویس سیستم های تاسیساتی ساختمان ها که در بسیاری از موارد با تغییرات فصل ها و شرایط آب و هوایی نیاز به آن محسوس می باشد.

تاسیسات در بخش صنایع یکی از بخش های عمده می باشد که در شهرسازی بعنوان یک سر فصل مد نظر قرار گرفته و بخش وسیعی از تجهیزات صنعتی را نیز به خود اختصاص می دهد. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صنعت تاسیسات بعنوان مهمترین صنعت بکار گرفته می شود.