انواع جرثقیل سقفی زنجیری و سیم بکسلی

جرثقیل سقفی با انچه در اصطلاح جرثقیل خوانده می شود متفاوت بوده و جرثقیل های سقفی برای لیفتینگ بار در ارتفاعاتی محدود بر خلاف تاور کرین ها مورد استفاده قرار می گیرند. جرثقیل سقفی در دو نوع اصلی جرثقیل سقفی برقی و جرثقیل سقفی دستی قابل دسته بندی می باشد. نوع دیگری از دسته بندی جرثقیل سقفی نیز بصورت جرثقیل برقی زنجیری و جرثقیل برقی سیم بکسلی قابل انجام می باشد که هر یک از نوعی اتصال برای لیفتینگ استفاده می کنند یکی از زنجیر و دیگری از سیم بکسل با ساختار 6 استرندی.

انتخاب میان جرثقیل سقفی برقی و دستی بسته به شرایط داشته و در صورتیکه دسترسی به برق سه فاز وجود دارد اولویت به استفاده از جرثقیل برقی نسبت به دستی می باشد. البته جرثقیل برقی نیز دقیقا مکانیزیمی شبیه به جرثقیل زنجیری دستی دارد و در داخل بلوک اصلی بسیار شبیه به هم هستند با این تفاوت که گردش زنجیر بیرونی در جرثقیل زنجیری دستی بصورت منوال و در حالت برقی بصورت الکتریکی انجام می شود. علاوه بر این در اغلب موارد جرثقیل زنجیری برقی بصورت 4 کاره با قابلیت انتقال بار در مختصات مختلف تولید می شود حال آنکه جرثقیل سقفی دستی اغلب از نوع 2 کاره تولید می شود.


جرثقیل زنجیری سقفی
جرثقیل زنجیری سقفی

جرثقیل سیم بکسلی و زنجیری

دو ساختار جرثقیل سیم بکسلی و جرثقیل زنجیری کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و هر چند هر دو برای لیفتینگ بار مورد استفاده قرار می گیرند اما مکانیزمی متفاوت دارند. اغلب جرثقیل های موجود در بازار از نوع زنجیری هستند و برای لیفتینگ بار تا 10 تن استفاده از جرثقیل زنجیری بیش از جرثقیل سیم بکسلی توصیه می شود. برای لیفتینگ بار های بالاتر از 10 تن و اغلب تا 35 تن از جرثقیل سقفی سیم بکسلی استفاده می شود که از سیم بکسل ساختار 6X19 استفاده می کند و اغلب برای لیفتینگ بار تا 14 متر ارتفاع نیز بکار گرفته می شود.

در ساختار جرثقیل زنجیری زنجیر بار جمع شده و در داخل یک محفظه در زمان بالا رفتن بار قرار می گیرد حال آنکه در جرثقیل سیم بکسلی سیم بکسل یا طناب فولادی بر روی یک درام بسته می شود. انتخاب اول بیشتر کاربران جرثقیل سقفی برقی زنجیری می باشد چرا که هزینه حفظ و نگهداری و عملکرد ساده تری دارد.