کاربری واشر تخت و واشر فنری

واشر ها در اتصالات صنعتی بالاخص در اتصالات پیچ شش گوش و پیچ آلن دارای کاربری های بسیار عمده ای هستند. سه نوع واشر در صنایع دارای بیشترین میزان کاربری هستند که عبارتند از واشر تخت، واشر فنری و واشر لاستیکی. واشر لاستیکی در صنایع بیشتر نقش آب بندی را دارند و در اتصالاتی چون پیچ شیروانی دارای کاربرد گسترده ای هستند.

واشر تخت پر کاربرد ترین نوع واشر می باشد که در اتصالات پیچ شش گوش بصورت عمده دیده می شود. واشر تخت اغلب به دو دلیل بکار گرفته می شود. اول اینکه در لحظه رسیدن پیچ به قطعه کار سطح شش گوش پیچ دچار درگیری اولیه ای با قطعه کار می شود و از اتصال بیشتر باز می ماند. واشر تخت سطح اتکای پیچ بر روی قطعه کار را افزایش داده و سبب افزایش تنش اتصال و همچنین چلوگیری از زخمی شدن سطح توسط پیچ شش گوش می شود.

واشر فنری اغلب در کنار واشر تخت بکار گرفته می شود و نقش عمده آن قفل کردن اتصال پیچ و مهره و افزایش تنش اتصال می باشد. واشر فنری در اتصال پیچ و مهره بر روی ماشین آلات دارای لرزش و ارتعاش بصورت حتمی مورد استفاده قرار می گیرد تا از باز شدن اتصال جلوگیری نماید.