یاتاقان بلبرینگ ها

یاتاقان بلبرینگ ها را در اتصالات بسیاری از ماشین آلات مشاهده نموده اید. از این قطعات صنعتی بصورت تک و یک ترکیبی در اتصالات شافت ها و یا میله های دوار استفاده می کنند. یاتاقان بلبرینگ ها دارای 2 بخش اصلی هستند که یکی از آنها نقش دینامیکی در سیستم ایفا می کند. هوزینگ و بلبرینگ داخلی قطعات اصلی یاتاقان بلبرینگ ها را تشکیل می دهند. اما دلیل استفاده از یاتاقان بلبرینگ به جای بلبرینگ این است که بلبرینگ اغلب بعنوان بخشی از دستگاه مکانیکی عمل می کند حال آنکه یاتاقان بلبرینگ ها اغلب بار وارده از ناحیه شافت را بر روی سطحی خنثی بعنوان تکیه گاه که می تواند سطحب خنثی بر روی خود ماشین و یا در بیرون ماشین باشد انتقال می دهند.