علت قطع شدن صدا و تصویر تلویزیون ال جی


اگر بلندگوهای تلویزیون صدا تولید نمی کنند یا میزان صدای آنها کم است ، این روش را دنبال کنید. تنظیمات میزان صدا را بررسی کنید اطمینان حاصل کنید که صدا در تلویزیون شما خاموش نیست. دکمه Mute را از کنترل تلویزیون خود فشار دهید. اگر تلویزیون اکنون بی صدا است، نمایشگر روی صفحه باید نشان دهد. شما می خواهید مطمئن باشید که تلویزیون بی صدا نیست.

اگر با تلویزیون خود از سینمای خانگی، صدای فراگیر یا نوار صوتی جداگانه استفاده می کنید ، حتماً میزان صدا و بی صدا بودن آن دستگاه را نیز بررسی کنید. تنظیمات بلندگوها را در تلویزیون بررسی کنید. مطمئن شوید بلندگوهای تلویزیون انتخاب شده است. با استفاده از ریموت تلویزیون و دکمه های افزایش / کاهش میزان صدا را بررسی نمایید. بیشتر تلویزیون ها میزان صدا را روی صفحه نشان می دهند. اگر هیچ یک از اینها کار نمی کند، برنامه شما ممکن است تنظیمات صدای خاص خود را داشته باشد. مانند نوار میزان صدای Youtube به آن تنظیمات بروید و مطمئن شوید که بی صدا نیستند.

مطمئن شوید که گزینه MUTE تلویزیون فعال نباشد.

تعمیر تلویزیون

اطمینان حاصل کنید که هیچ هدفونی به تلویزیون وصل نیست.

اگر از پخش های آنالوگ استفاده می شود ، تنظیم پخش آنالوگ را انجام دهید.

اگر صدا از پخش آنالوگ شنیده شود، بلندگوهای تلویزیون در حال کار هستند. سایر منابع ورودی یا محتوای پخش را برای مشکلات صدا بررسی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، مقاله علت قطع شدن صدا و تصویر تلویزیون ال جی را مطالعه کنید.