ازدواج شیطان...


ازدواج شیطان…

در مقاله قبلی از عمر شیطان صحبت کردیم.

اما اکنون به خانواده شیطان خواهیم پرداخت…

خوب در مقاله ازدواج شیطان سوال این است که آیا ازدواج شیطان صحت دارد یا خیر؟

و همچینین اگر ازدواجی صورت گرفته چه زمانی و با چه کسی بوده؟

در مورد این که شیطان با چه کسی و در چه زمانی ازدواج کرد یا همسر او از چه خانواده ای و چگونه بود ، دو سخن نقل شده است:

مجمع البحرین در مورد شیطان می نویسد :

وقتی خداوند بلند مرتبه ، اراده فرمود که برای ابلیس همسر و نسلی قرار دهد ،

غضب را بر او چیره ساخت و از غضب او تکه آتشی به وجود آمد و از آن برای وی همسری آفرید.

(مجمع البحرین ، قدیمی،ص۴۸)

در روایت دیگری چنین نقل شده است:

ابلیس با دختر «روحا» به اسم «لهبا» که او هم از طایفه جن بود ، ازدواج کرد.

فرزندان زیادی از ابلیس به وجود آمدند تا جایی که تعداد آنها از شمارش بیرون رفت.


آنها همگی به عبادت مشغول بودند ؛ اما همچنان ابلیس در عبادت سرآمد بود ؛

به همین دلیل بعد از این که بین طایفه جن و نسناس اختلاف به وجود آمد ،

خداوند تنها ابلیس را از بلاها در امان نگاه داشت ، حتی زن و فرزندانش به هلاکت رسیدند ،سپس فرشتگان او را به آسمان بردند.

آن معلون در آسمان اول بین ملائکه ، خداوند را عبادت میکرد،

سپس از آسمان دوم و سوم تا آسمان هفتم پیش رفت و در هر آسمان خدا را ستایش می کرد تا زمانی که خداوند آدم را آفرید.

منبع : راهکار