راز آفرینش شیطان

کلمه شیطان

کلیمه شیطان از ماده «شطن» و «شاطن» گرفته شده است

و هر دوی این کلمات به معنای پلید ، خبیث ، موجود سرکش ، پست ، متمرد و نافرمان به کار برده میشود.

کلمه شیطان هم چنین به معناهای : شرارت کننده ، یاغی ، طاغی و طغیان گر، بدذات ، منحرف کننده ، هلاک شونده و … آمده است.

این معانی ذکر شده از کلمه شیطان ، در وجود انسان باشد یا جن ، در چهارپایان باشد و یا در وحوش ، در هر موجودی از موجودات خداوند که باشد از مصادیق آشکار شیطان می باشد.


سوال: آیا نام شیطان ، قبل از رانده شدن هم شیطان بود؟خداوند از اول خلقت ، او را شیطان نیافریده بود ، بلکه او هم موجودی از موجودات خداوند بود،

که راز آفرینش او هم مانند بقیه ی موجودات چیزی نبود جز عبادت و پرستش خداوند ،

همچنانکه خداوند در قرآن کریم در این باره فرموده است :

«و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون»(سوره الذاریات ،آیه ۵۶)

ترجمه: و ما جن و انس را خلق نکردیم ، مگر برای پرستش نمودن و عبادت کردن.

بنابر روایتی ، حدیثی طولانی از امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) نقل شده است که :

از آن حضرت سوال شده که نام ابلیس در میان فرشتگان (قبل از رانده شدن) چه بود؟

آن حضرت در جواب فرمودند : حارث بود(عیون اخبار الرضا(ع))

با توجه به حدیثی که از امیرالمومنین علی (ع) خواندیم ، از ابتدای خلقت ابلیس ، نام او شیطان نبود.

و هنگامی که او از دستور خداوند متعال سرپیچی و طغیان کرد و از درگاه الهی رانده شد ، شیطان نامیده شد.

منبع : راهکار