حکومت آلمان می خواهد مهاجران با "هویت جعلی" را زیر فشار قرار دهد

وزارت داخله آلمان فدرال می خواهد به ادارات ابزار فشار را در اختیار قرار دهد تا به این وسیله متقاضیان پناهندگی را وادار به آشکار ساختن هویت اصلی شان کنند.

مهاجران با "هویت جعلی"
مهاجران با "هویت جعلی"

این موضوع در یک طرح با عنوان "قانون برای مدیریت بهتر بررسی پناهندگی و باطل کردن آن" درج شده است که احتمالاً در ماه اپریل توسط کابینه تصویب خواهد شد.

در این طرح آمده است "یک خارجی که مکلف به ترک آلمان است، بعد از آنکه در باره هویت یا تابعیت اش تقلب و یا اظهارات نادرست کرده باشد، باید به صورت مداوم در یک مرکز پذیرش به سرببرد".

از کوچ کشی به خانه های کرایی خارج از مراکز باید توسط آن پناهجویان مکلف به ترک آلمان نیز جلوگیری شود که در مورد شناسایی هویت شان و یا تهیه اسناد سفر به ادارات همکاری نمی کنند.

در این طرح، که به تازگی به ادارات مسئول دیگر حکومت آلمان فرستاده شده تا در برابر آن موضع گیری کنند، از "مطالبات قابل قبول" سخن رفته است که باید خارجی ها آن ها را برآورده کنند. این که منظور از آن چیست، ممکن است بعد تر قاضی ها در مورد آن توضیح بدهند.

این طرح که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است، در نظر دارد که متقاضیان بالغ پناهندگی تا مدت ۱۸ ماه در مراکز اولیه پذیریش بمانند، در صورتی که آنها قبلاً حفاظت موقت به دست نیاورده باشند و یا کشور را ترک نکرده باشند.

برای پناهجویان زیر سن و خانواده ها یک اقامت حداکثر ۶ ماهه در این مراکز در نظر گرفته شده است. اما در این مورد امکان صلاحیت تصمیم گیری برای ادارات وجود دارد: اگر مراکز پذیرش بیش از حد پُر باشد و یا "دلایل الزامی" دیگر وجود داشته باشد، در این صورت متقاضیان پناهندگی را می توان به جا های دیگر انتقال داد.

ماتیاس میدلبرگ سخنگوی امور سیاست داخلی احزاب متحد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی به خبرگزاری آلمان گفت که کسانی که در مورد هویت شان تقلب می کنند و یا از همکاری در شناسایی هویت شان خودداری می کنند، باید اساساً در این مراکز پذیرش بمانند.

او تاکید کرد: "جا دادن این اشخاص به مراکز پذیرش، باید در آینده اخراج پناهجویان مکلف به ترک آلمان را آسان سازد."

منبع خبرآژانس کاریابی بین المللی کارپیرا: karpirajobs.com