💢 سرمایه گذاری مشترک بانک دولتی و صندوق توسعه لهستان در سیستم رایانش ابری ملی لهستان

بانک دولتی PKO BP و صندوق توسعه لهستان (PFR) برای یک سرمایه گذاری مشترک به منظور راه اندازی سیستم رایانش ابری ملی لهستان به توافق رسیدند.

به نقل از Polish Radio’s IAR news agency، این ابتکار برای اطمینان از ذخیره ایمن و پردازش از راه دور داده ها طراحی شده است. این پروژه که برای سال بعد برنامه ریزی شده است، در نظر دارد دسترسی به خدمات زیرساخت IT با کیفیت بالا و قیمتهای رقابتی را برای شرکتهای لهستانی فراهم نماید.

آقای Zbigniew Jagiełło مدیر عامل بانک دولتی PKO BP لهستان نیز اظهار داشته که این پروژه توسعه فناوری نه تنها در حوزه بانکداری، بلکه کل اقتصاد آلمان را به همراه خواهد داشت.

همچنین Paweł Borys مدیر عامل صندوق توسعه لهستان (PFR) نیز بیان داشته این پروژه اهمیت ویژه ای برای کسب و کارهای اندازه کوچک و متوسط در لهستان خواهد داشت.

ادامه این مطلب را در لینک ذیل مطالعه فرماید:

https://karpirajobs.com/fa/?p=861